KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2015
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751962812
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
ŞİDDET KARŞISINDA İSLAM

ŞİDDET KARŞISINDA İSLAM

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

“Güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü” şeklinde tanımlanan şiddet, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir gerçektir. Bütün kültür ve milletlerde var olması, her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşması şiddetin daima gündemde kalmasına sebep olmaktadır. İnsanoğlu günümüzde fiziksel, psikolojik, sosyolojik, siyasal ve kültürel vb. pek çok şiddet türü ile boğuşmaktadır. Üzerinde düşünülmesi gereken konu dinlerin şiddetle ilişkisi yahut ilişkilendirilmesi meselesidir. İlkel veya semavi dinlerde şiddet içeren unsurlar var mıdır? Diğer bir ifade ile herhangi bir din şiddeti onaylamakta mıdır? Dinin temel öğretilerinde, ibadetlerinde veya uygulamalarında şiddete dayanak teşkil edecek referanslar var mıdır? Elinizdeki bu kitap, yukarıda kısaca değinilen birçok soru ve soruna ülkemizdeki yetkin uzmanlarca verilen cevaplardan ve ortaya konulan analizlerden oluşmaktadır. On farklı makaleden oluşan bu eserde, salt bir savunma değil, aksine metodolojik analizler yer almakta ve bu konuda oldukça insaflı ve tutarlı tahliller yapılmaktadır. Başkanlığımızca yayına hazırlanan bu kitap, İslam’ın şiddet ile ilgili öğretisini açığa kavuşturmakta ve İslam’ın şiddet dini değil, bir barış dini olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.