Günün Kitabı
"KURBAN SIKÇA SORULANLAR"
E-Kitap
"DİN VE MANEVİYAT DESTEĞİYLE HAYATI YAŞANILIR KILMAK"
Makale Oku
Diyanet Aile Dergisi Yayında
E-Dergi
Şehir ve İnsan - Sesli Kitap
Hemen Dinle
İZLE - Afete şahit olanların bir vicdan sınavı var.-Mustafa Irmaklı
Hemen İzle
Ramazan Ve Dayanışma
Ramazan Ve Dayanışma
Komisyon
Hac Sıkça Sorulanlar
Hac Sıkça Sorulanlar
Komisyon
Haccı Anlamak
Haccı Anlamak
Prof.Dr. Bünyamin Erul , Dr. Ekrem Keleş

cami cemaati olarak kadınlar

Dr. Ayşe Gültekin

Hz. Peygamber (s.a.s.) devrinde rahatlıkla mescide giden kadınlar, dört halife döneminde de cemaate katılmışlar ve bu konuda herhangi bir engellemeyle karşılaşmamışlar. Ancak zamanla kadınların camiye gelmesi yadırganır hâle gelmiştir. Bugün bile bazı camilerimizde kadınların namaz kılması için ayrılan yerlerin, izbe odalar, ışıksız bodrum katları, her türlü kullanılmayan eşyanın da bulunduğu depolar olması bunu hissettirmektedir.

devamını oku...

caminin fonksiyonları ve ayasofya’nın dinî statüsü

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu

İç dünyasında inancıyla kurduğu ilişkinin düşünce, niyet, söylem ve eylemlerine yansımaları bireyin dindarlığını oluşturur. Dindarlık, düşünceden dile, dilden bilgiye, bilgiden davranışa ve davranışlar yoluyla insanlar arası ilişkilere aktarılarak gözlemlenebilir boyutlar kazanır. Bireysel dindarlığı şekillendiren öznel tecrübelerin nesnelleşerek toplumsal biçimler kazanması olarak ifade edebileceğimiz bu süreçte, bireyin dinî yaşantısının şiddet ve yoğunluğuna göre farklılaşan çeşitli tecrübi boyutlardan söz edilir. Bunların başında dinî pratikler gelir. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetler, İslam’da dinî pratiklerin başlıca örneklerini oluşturur. Esasen dinî inancın bireysel eylemlere ve toplumsal ilişkilere yansıyan hemen her yönü, dinin pratik/uygulama boyutunu oluşturan örnekler olarak karşımıza çıkar. İslamiyet’te namaz ibadetinin icra edildiği cami ve mescitler, Yüce Allah’ın adının çokça anıldığı kutlu mekânlardır. Bununla birlikte bu mekânlardaki ibadetler sadece kılınan namazlarla sınırlı değildir. Camiler, aynı zamanda Müslümanların bireysel olarak kulluğun (ubudiyet), toplumsal olarak ise kardeşliğin (uhuvvet) zirvelerinde dolaştığı manevi çekim merkezleridir.

devamını oku...

sosyal medya ve değişen değerler

Dr. Lamia Levent Abul

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sosyalliğin en büyük düşmanı sosyal medya” derken aslında yaşadığımız büyük çelişkiye dikkat çekiyor. Sürekli iletişim hâlinde olduğu binlerce arkadaşı, grupları, yüzlerce “like” alan paylaşımları olan biri, oldukça hareketli bir sosyal hayatı olduğu yanılgısına kapılabilir. Çünkü bir telefonun küçücük ekranına tüm gün gömülerek sosyalleştiğini sanmak oldukça abes kaçıyor. Dışarıda akan hayattan ve yüz yüze iletişimin sıcak ve samimi havasından nasiplenmeden sosyalleşmek, her şeyiyle sanal olan medyanın bir yanılsaması mı diye düşünmeden edemiyor insan. Daha isminden başlayarak kafalarda çelişkiler oluşturan sosyal medya, tüm ağlarıyla hayatımızı çepeçevre kuşattı. Öyle hızlı, baş döndürücü bir gelişme ve yükselme trendi gösterdi ki tüm dünyada âdeta kasırga etkisi meydana getirdi. Ancak sosyal medyanın bu tozu dumana katan sersemletici etkisi geçmeye başladıkça nasıl bir mecrada at koşturduğumuzun da farkına varmaya başladık.

devamını oku...
Prof. Dr. Huriye Martı

Din Ve Maneviyat Desteğiyle Hayatı Yaşanılır Kılmak

İnsanın anlam arayışı, tarihle yaşıttır. Anlamın madde ile sınırlanamayacak yapısı, manayı da daima dikkate almayı, insanı madde ve mana bütünlüğü içinde düşünmeyi gerekli kılar. İnsanoğlu, topraktan yaratılmış bedenini ve ilahi bir nefhadan var olmuş ruhunu aynı anda bünyesinde taşıyan, mükerrem bir varlıktır. Ruhun ve bedenin birbirini tamamlayan yapısı insan hayatının her anında kendisini gösterirken, dünya ve ahiret dengesi söz konusu olduğunda da öne çıkan bir gerçekliktir.

devamı...
Dr. Bayram Demirtaş

Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülen Manevi Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetleri

İnsan, ruh ve beden olarak isimlendirilen iki farklı unsurdan müteşekkil bir varlıktır. Allah Teala, Kur’an-ı Kerim’de insana kendi ruhundan üflediğini haber vererek (Secde, 32/9.) yaratılmışlar içinde ona verilen değeri ifade etmektedir. Literatürde nefis ya da ruh olarak adlandırılan ve manevi taraf olarak yerini bulan unsur, insanı diğer canlılardan ayıran, aynı zamanda onu vahye muhatap kılan, beden yok olup gitse de varlığını devam ettirecek olan aslî unsurdur. Kültürümüzde “insan ruhuna dokunmak” olarak nitelendirilen “manevi alan”a yönelik her türlü gayret peygamberler ve onlara tâbi olanların odaklandığı noktadır. Söz konusu hizmetlerin bir adı da gönül yapmaktır. Bu konuda öncü şahsiyetlerden binlerce örneğini bulabileceğimiz beyitlerden biri de Yunus Emre’nin dilinden dökülen şu veciz sözlerdir:

devamı...
Sedide Akbulut

Aileye Dini Ve Manevi Rehber: Aile Büroları/ Aileye Dost Ve Rehber Olmak/ Aile Ve Dini Rehberlik Hizmetleri

Vahyin yeryüzüne inişinin ilk ifadesi oku! Oku ki kendini bilesin, oku ki kâinatı bilesin, oku ki indirileni bilesin. Bu bir kimliği bulma emriydi, başka bir ifadeyle kendini bilme ve tanıma. Zira vahyin bütününe baktığımızda bu okuyuşa katkı sağlayacak deliller belgeler, işaretler görürüz. Velhasıl anlayışımızı kolaylaştıran, tefekkürümüzü zenginleştiren okumalar sunar bizlere Hak Teâlâ. Bir taraftan imana davet, bir taraftan da imana şahadet işaretleri yani görme, tatma, dokunma, hissetme vb. şeklileriyle sunulan ilahî karineler. Geceleyin uyumanız, gündüzün onun lütfundan istemeniz (Rum, 30/23), gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi (Rum, 30/24), göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması (Rum, 30/22), kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delilleri olarak idraklerimize sunulur. (Rum, 30/21.)

devamı...
Sevde Düzgüner

Manevi Danışmanlık Ve Rehberliğin Arka Planı: Din Ve Maneviyat

Türkiye’de manevi danışmanlık ve rehberlik, Diyanet İşler Başkanlığının Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokollerin hayata geçirilmesiyle gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Diyanet personeli, cezaevleri, hastaneler, sevgi evleri, kadın sığınma evleri, huzurevleri ve KYK üniversite yurtları gibi pek çok kurumda hizmet vermeye başlamıştır. Önceleri cezaevi vaizi, manevi destek birimi gibi farklı isimlerle anılsa da artık Diyanet personelinin kurum dışı hizmetleri manevi danışmanlık ve rehberlik başlığı altında toplanmıştır. Manevi danışmanlık ve rehberliğin günümüzde gündeme gelmesinde din ve maneviyat kavramlarının yaşadığı anlam dönüşümü belirleyici unsur olmuştur. Bu dönüşüm başta Avrupa ve Amerika olmak üzere Batı’da ortaya çıkmış ve etkileri Türkiye’ye de yansımıştır. Ancak Türkiye’de var olan maneviyat algısı, buradaki dini ve kültürel zeminde kendine has bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Batı ile Türkiye’deki maneviyat algısının benzeşen ve farklılaşan yönleri, bugünkü manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamasının nasıl olması gerektiğine dair ipuçları vermektedir.

devamı...

Cami Ve İlim

İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Kur’an-ı Kerim’de, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit olarak Kâbe’den bahseden ayet-i kerime, aynı zamanda insanoğlu için hayatın başlangıcıyla caminin tarihinin kesiştiği gerçeğini beyan ederek önemli bir hakikate ve büyük bir hikmete dikkat çekmektedir. “Cami ve İlim” adlı eser, mabetlerimizi yeniden birer ilim ve eğitim müessesine, irşat ve irfan merkezine dönüştürme hususunda insanımıza bir ufuk, bilinç ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. 00:00:00 Cami ve İlim 00:00:02 ÖN SÖZ - Prof. Dr. Ali ERBAŞ 00:09:26 İLMİN ÖNEMİ (Giriş ) - Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN 00:34:49 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLİM VE HİKMET YUVASI OLAN CAMİLERİMİZ - Dr. Selim ARGUN 00:54:09 DİN GÖREVLİLERİNİN TOPLUMU İLİMLE BULUŞTURMADAKİ ROLÜ - Ali Rıza TEMEL 01:10:13 İLİM ÖĞRENME, YAŞAMA VE PAYLAŞMA SORUMLULUĞU - Prof. Dr. Halis AYDEMİR 01:40:42 İSLAM İLİM GELENEĞİNDE SUFFE OKULU VE ASHÂB-I SUFFE - Doç. Dr. Yaşar AKASLAN 01:58:43 CAMİ DERSLERİNİN TÜRK İLİM VE EĞİTİM HAYATINA KATKILARI - Dr. Şemsettin ŞEKER 02:25:06 HALKA AÇILAN İLİM KAPILARI: CAMİ KÜTÜPHANELERİ - Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU 02:40:46 MESCİTLERİN MANEVİ İMARI VE İLİM HALKALARI - Doç. Dr. Zeki TAN 03:06:38 CAMİ VE İLİM: YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU! - Bünyamin ALBAYRAK 03:23:42 HADİS EĞİTİM ÖĞRETİMİNDE CAMİLERİN YERİ - Prof. Dr. Halit ÖZKAN 03:38:20 MİNBERDEN YAYILAN İLİM: HUTBELER - Prof. Dr. Mehmet BOYNUKALIN 03:55:51 ENDÜLÜS’ÜN İHTİŞAMLI EĞİTİM KURUMU: KURTUBA ULU CAMİİ - Prof. Dr. Nizamettin PARLAK #Cami #İlim #DijitalYayınlar #SesliKitap

30.04.21

Mekan Ve Kıyam - Bölüm 3 - [edirne Eski Camii]

🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

29.06.21
0
e-Kitap
Hemen Oku
0
Makale
Hemen Oku
0
Sesli İçerik
Hemen Dinle
0
Video
Hemen İzle

Bize bir şeyler söylemek ister misiniz?