KategoriResmi
Yazar : Jalari Tulare , Erdoğan Pazarbaşı , Süleyman Akyürek , Ali Kuçat
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Çince
ISBN : 9789751963857
E-Kitap : PDF
Arrow
AHLAKIM ÇİNCE

AHLAKIM ÇİNCE

Jalari Tulare

Erdoğan Pazarbaşı

Süleyman Akyürek

Ali Kuçat

KİTAP HAKKINDA

们学习宗教知识、远离迷信、加强信仰、崇拜真主、培养高尚的道德。你们手中的这 道德是伊斯兰大厦的基础之一,本书重点讲述了道德的定义、道德观、伊斯兰重 视道德、拥有伊斯兰的道德的人所具备的特点、伊斯兰对于基本人权的看法、我们对 个人和对社会的义务和责任、伊斯兰道德中的爱,等等。 我们十分希望这套丛书能使读者朋友们受益! 我们做出努力,成功来自真主!