KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : PDF
Arrow
Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık Ve Rehberlik

Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık Ve Rehberlik

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşanan bazı olaylar, dikkatlerin olağanüstü durumların yaygınlığı ve travmatik etkileri üzerine toplanmasına sebep olmuştur. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, ülkemizde arka arkaya meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetler ve komşu bölgelerimizde devam eden çatışmalar sonucu yaşanan göçle birlikte meydana gelen sorunlar, travmatik etkileri uzun süren başlıca olağanüstü olaylardandır. Bu tür olaylardan sonra insanların sıklıkla “dine yönelmesi” yaşanan travma ile ilgili dinin bakışı, manevi yardım ve destek hakkında ilgi bekleyen birçok araştırma konusunu gündeme getirmektedir. Olağanüstü durumlarda manevi danışmanlık alanına ilişkin Türkçe literatürdeki çalışmaların henüz başlangıç düzeyinde olduğu söylenebilir. Disiplinlerarası bir perspektifle hazırlanan bu kitap, “Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” alanıyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırma makalelerinden oluşmaktadır. Bu nedenle kitapta farklı disiplinlerden değerli bilim insanlarının güncel araştırmaları holistik bir yaklaşımla okuyucuya sunulmaktadır. Yazılarda teorik kuramsal tartışmaların yanı sıra ampirik çalışmalardan elde edilen bulgulardan da istifade edilmiştir. Hâlihazırda etkisi devam eden Covid-19 salgınına yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalara kitapta sıklıkla yer verilmiştir. Bu bağlamda salgın-maneviyat, sağlık çalışanlarında din ve maneviyat, huzurevleri, yaşlılarda salgın zamanlarında maneviyat gibi konuları içeren bölümler kitapta öne çıkmaktadır. Bununla birlikte okuyucu olağanüstü durumlarla ilgili İslam tarihinde yer alan uygulamaları inceleyen çalışmaları da bu kitapta bulacaktır. Öte yandan son dönemlerin önemli bir sorunu olan göç olgusunun oluşturduğu sosyo-psikolojik sorunların ele alındığı çalışmalar ile Elazığ depremi gibi kriz ve afet dönemlerinde manevi danışmanlık çalışmalarının nasıl yürütüleceğini irdeleyen araştırmalar okuyucunun istifadesine sunulmaktadır.