What Is Islam? - 37/1 - [Human]
Yayın Tarihi : 2022
menuOk
What Is Islam? - 37/1 - [Human]

What Is Islam? - 37/1 - [Human]

VİDEO HAKKINDA

Prepared by the Department of Digital Publications, What is Islam? The video series, titled "Islam", transfers the basic principles of worship and morality to a digital environment with an understandable language and an encompassing content. It deals with the creation of man, the apple of the universe's eye, the reasons for needing religion, the truth and principles of faith separately. (Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor.) It examines the relationship between worship and being a servant. He also talks about the importance of the concepts of justice, knowledge and wisdom, kindness and mercy in our religion and the qualities that Islam expects Muslims to have. (İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor.) 🔔 Don't forget to subscribe to our channel for original content... Click to subscribe: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 You can also follow us on other digital platforms below. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet