Tasavvuf Klasikleri - Tasavvuf Dersleri 13. Bölüm - Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya
Yayın Tarihi : 2022
menuOk
Tasavvuf Klasikleri - Tasavvuf Dersleri 13. Bölüm - Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Tasavvuf Klasikleri - Tasavvuf Dersleri 13. Bölüm - Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

VİDEO HAKKINDA

Her ilim dalının kendine has bir literatürü bulunur. Tasavvuf ilmi de hicrî ilk asırlardan itibaren oluşmaya başlayan zengin bir edebiyata sahiptir. Tasavvuf büyüklerinin zühd anlayışları, hayat hikâyeleri, itikadî görüşleri, menkıbeleri, tasavvuf kavramları, hâller ve makamlar gibi konular çeşitli kitap ve risaleler telif edilerek ele alınmıştır. Bu eserlerde bir taraftan örnek şahsiyetlerin hayat hikâyeleri sonraki nesillere aktarılırken diğer taraftan da Kur’an ve Sünnet temelli tasavvufun temel ilkeleri tespit edilmiştir. Başta Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde yazılmış olmak üzere günümüze çok sayıda el yazması ve basılı tasavvuf eseri ulaşmıştır. Günümüzde de bu literatür gelişmeye devam etmektedir. 00:00 Tasavvuf Klasikleri 01:02 Er-Risâle - Kuşeyrî (ö. 465/1072) 02:32 İhyâü ulûmi’d-dîn - Gazzâlî (ö. 505/1111) 04:12 Dîvân-ı Hikmet - Ahmed Yesevî (ö. 562/1166) 05:20 El-Fütühâtü’l-Mekkiyye ve Fusûsü’l-hikem - İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) 05:58 Makâlât - Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 669/1271) 06:34 Mesnevî - Mevlânâ (ö. 672/1273) 07:16 Risâletü’n-Nushiyye - Yûnus Emre (ö. 720/1320) 07:50 Müzekkin’n-nüfûs - Eşrefoğlu Rûmî (ö. 874/1469) 08:28 Muhammediyye - Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 855/1451) Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi #DijitalYayınlar #Tasavvuf #MahmudEsadErkaya #TasavvufKlasikleri #Kuşeyri #Gazzali #AhmedYesevi #İbnülArabi #HacıBektaşıVeli #Mevlana #Mesnevi #YunusEmre #EşrefoğluRumi #YazıcıoğluMehmed 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK