YÛNUS SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
YÛNUS SURESİ - Türkçe Meal

YÛNUS SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 10. iniş sırasına göre 51. sırada olan sûrenin. 40, 94, 95 ve 96. âyetleri Medine döneminde, diğerleri ise Mekke döneminde inmiştir. 109 âyetten oluşan sûre, adını içindeki Yûnus kıssasından almıştır. ● Yûnus sûresinin temel konuları, İslâmî kaynaklarda tevhid, nübüvvet ve âhiret terimleriyle ifade edilen, “bir Allah’a iman ve kulluk etmek, bilgi kaynağı vahiy, vahyin taşıyıcısı ve açıklayıcısı olarak peygamber ve dünya hayatında peygamberin çağrısına uyanlarla uymayanları ebedî âlemde bekleyen âkıbet”tir. Sûrede bütün peygamberlerin görev ve işlevlerine, bu arada son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s.) gerçek bir peygamber olduğuna, onun insanları Allah’a iman ve yalnızca O’na kulluk etmeye çağırdığına, içlerinde Yûnus aleyhisselâmın da bulunduğu başka peygamberlerden örnekler vererek tarih boyunca yaşanan şirk-tevhid mücadelesine değinilmiştir. Ayrıca hem Hz. Peygamber’in getirdiği kitabın kendisinin uydurduğu bir kitap olmadığına hem de Allah’tan başka bir tanrının bulunmadığına ikna edici delillere Kur’an’ın genel üslûbu ve sistematiği çerçevesinde temas edilmektedir.