TÛR SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
TÛR SURESİ - Türkçe Meal

TÛR SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 52. iniş sırasına göre 76. sûre olup 49 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. ● Yemin ifadeleriyle hesap gününün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna vurgu yapılarak başlayan sûrede, inkârcıların âhiret hayatıyla yüz yüze gelince karşılaşacakları durum, ardından cennete lâyık görülecek takvâ ehlinin mükâfatları tasvir edilmektedir. Resûl-i Ekrem’in gerçek peygamber olduğunu kanıtlayan delillere de yer verilerek (Kur’an’ın benzerini kendilerinin de ortaya koyabilecekleri iddiasında bulunanlara bu hususta meydan okunmak ve onlara çarpıcı sorular yöneltilmek suretiyle) Resûlullah’a karşı ileri sürülen asılsız iddialar çürütülmektedir.