TEKVÎR SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
TEKVÎR SURESİ - Türkçe Meal

TEKVÎR SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 81. iniş sırasına göre 7. sûre olup 29 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır. ● Sûrede kıyametin dehşet verici bazı ayrıntıları ile vahiy ve peygamberlik gerçeği üzerinde durulmaktadır.