TEBBET SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
TEBBET SURESİ - Türkçe Meal

TEBBET SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 111. iniş sırasına göre 6. sûre olup 5 âyettir ve Mekke’de inmiştir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. ● Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu sûre inmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 111; Taberî, XXX, 217-218). ● Sûrede Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.