TALÂK SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
TALÂK SURESİ

TALÂK SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 65. iniş sırasına göre 99. sûre olup 12 âyettir ve Medine’de inmiştir. “Talâk“ boşamak manasında olup sûre, boşama konusuna temas ettiğinden bu ismi almıştır. ●Sûrede aile kurumunun dinî, ahlâkî ve hukukî temelini oluşturan nikâh akdinin ve evlilik birliğinin keyfî biçimde sona erdirilemeyeceği temasına ağırlık verilerek böyle bir zorunlulukla karşılaşıldığında uyulması gereken başlıca hükümler işlenmektedir. Bu arada iyi niyet ve hakkın kötüye kullanılmaması gibi bazı temel ilkelerin altı çizilmekte; aile ilişkilerinin sağlıklı yürüyüp yürümemesinde çoğu zaman etkili bir role sahip bulunan harcamalar konusunda ölçülü olmanın önemine dikkat çekilmektedir. Meşrû, mâkul ve dengeli olmayan, sonunda Allah’ın buyruklarına isyan etmeye varan isteklerin toplumların perişan olmasına ve medeniyetlerin çökmesine yol açabileceği ima edilmekte; her hâlükârda olup biten her şeyin, evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’ın gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı hatırlatılmaktadır.