TAHRÎM SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
TAHRÎM SURESİ - Türkçe Meal

TAHRÎM SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 66. iniş sırasına göre 107. sûre olup 12 âyettir ve Medine’de inmiştir. Sûre, adını Hz. Peygamber’in, helâl olan bir şeyi kendisine haram kıldığından söz eden ve “Tahrîm Âyeti” diye adlandırılan birinci âyetten almıştır. Tahrîm, haram kılmak demektir. ● Sûrede Hz. Peygamber’in bir eşine verdiği sırrı eşinin koruyamaması ve buna bağlı olarak gelişen olaylardan hareketle aile ilişkilerinde güvenin önemi üzerinde durulmaktadır. Müminlere hitap edilerek aile sorumluluğunun önemine dikkat çekilmekte, inkârcılar ve iman etmiş gibi görünen münafıklara sert bir uyarı yapılmakta, tövbenin kararlı bir iradeye dayalı olması gerektiği bildirilmektedir. Aile sorumluluğu kavramının yanlış anlaşılmaması için, yükümlülük çağındaki herkesin yaptıklarından şahsen sorumlu olacağı bazı örnekler ışığında açıklanmaktadır.