Siyer-i Nebi - Osman Keskioğlu - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2022
menuOk
Siyer-i Nebi - Osman Keskioğlu - Sesli Kitap

Siyer-i Nebi - Osman Keskioğlu - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

İçindekiler 00:00:00 Siyer-i Nebi 00:00:15 BİRİNCİ BÖLÜM MEKKE DEVRİ 00:00:19 ÜNİTE I İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN 00:00:36 a) Arapların Durumu 00:01:47 b) Mekke ve Kâbe 00:02:39 c) Kâbe’deki Vazifeler 00:04:19 d) Zemzem Kuyusunun Temizlenmesi 00:05:34 e) Ebrehe’nin Kâbe’ye Saldırması 00:08:13 ÜNİTE II PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ HAYATI HZ. PEYGAMBER’İN ÇOCUKLUK DEVRİ 00:08:31 a) Hz. Muhammed’in Doğumu 00:10:01 b) Hz. Muhammed’in Soyu (Nesebi) 00:10:28 c) Hz. Peygamber Süt Annesi Yanında 00:12:52 d) Medine’yi Ziyaret 00:14:50 ÜNİTE III HZ. PEYGAMBER’İN GENÇLİĞİ 00:15:18 a) Hz. Muhammed Ebu Talib’in Himayesinde 00:16:25 b) Ebu Talib Söze Karıştı 00:17:43 c) Suriye’ye Ticaret Kafilesiyle Gitmesi 00:19:34 d) Ficar Harbi. 00:20:13 e) Ticaret Hayatına Atılması 00:21:22 f) Hz. Hatice ile Evlenmesi. 00:22:47 g) Hz. Peygamberin Çocukları. 00:24:19 h) Kâbe’nin Tamirinde Hakemliği 00:27:13 ı) Putperestliğin Sonuna Doğru 00:32:26 ÜNİTE IV Peygamberlik Devrinde Hz. Muhammed (Vahyin Başlaması) 00:32:39 a) Hira’da İnzivası 00:35:35 b) İlk Vahyin Gelişi 00:38:10 c) Varaka’nın Dedikleri 00:39:49 ÜNİTE V İlk Müslümanlar 00:40:09 a) İlk Müslüman Olanlar 00:40:27 b) Hz. Ali’nin İslâm’ı Kabul Etmesi .. 00:41:09 c) Hz. Ebu Bekir’in Müslüman Olması 00:42:20 d) Aşikâre Davet 00:45:04 e) İlk Müslümanların Uğradıkları Eza ve Cefalar 00:48:10 f) Müşriklerin Elebaşıları 00:50:36 ÜNİTE VI İslâm Davetinin Gelişmesi 00:50:53 a) Fazilet Yarışına Davet 00:52:40 b) Kureyş’in Ebu Talib’e Şikayetleri 00:54:24 c) İlâhî Vazifeye Devam 00:56:15 d) Hz. Ömer’in Müslüman Olması 01:02:40 e) Kabe’de Aşikâre İbadet 01:03:54 ÜNİTE VII Habeşistan’a Hicret 01:04:05 a) Habeşistan’a Hicret Edenler. 01:05:04 b) Necaşî’nin Müslümanlara Hoş Muamelesi 01:09:29 ÜNİTE VIII Müşriklerin Boykot İlanı 01:09:45 a) Müslümanların Muhasaraya Alınması 01:10:34 b) Sıkıntılı Günler 01:14:05 c) Boykot Anlaşmasının Yırtılması 01:16:11 d) İki Büyük Keder: Hz. Hatice’nin ve Ebu Talib’in Vefatları 01:19:49 ÜNİTE IX Taif Yolculuğu 01:20:00 a) Hz. Peygamber’in Taif’te Karşılanışı 01:23:47 b) Mekke’ye Dönüşü 01:25:18 c) Kabileleri İslâm’a Davet 01:26:19 ÜNİTE X Mi’rac 01:26:25 Hz. Peygamberin Mi’racı 01:37:11 ÜNİTE XI Medine’ye Doğru: Akabe Biatları 01:38:48 a) Medinelilerden İlk Müslüman Olanlar 01:40:15 b) I. Akabe Biatı 01:43:08 c) II. Akabe Biatı 01:45:07 ÜNİTE XII Medine’ye Hicret 01:45:25 a) Müslümanların Medine’ye Hicreti 01:47:08 b) Dârünnedve’nin Korkunç Kararı 01:49:50 c) Hz. Peygamber’in Mağarada Kalması 01:51:42 d) Müşrikler, Peygamber’in Peşinde: Süraka’nın Atı Sürçünce 01:58:12 İKİNCİ BÖLÜM MEDİNE DEVRİ ÜNİTE I MEDİNE’DE İLK GÜNLER 01:58:42 a) Hz. Peygamber’in Medine’de Karşılanış 02:00:13 b) Mescidin İnşası 02:01:17 c) Ezan 02:02:33 d) Ashab-ı Suffa 02:03:08 e) Hane-i Saadet’in İnşası ve Hz. Aişe ile Evlenme 02:04:32 f) Muhacirler ile Ensar Arasında Kardeşlik 02:05:54 g) Çalışıp Kazananlar 02:06:29 h) Yahudilerle Anlaşmalar 02:06:51 ı) Hicret’in Birinci Yılının Önemli Olayları 02:07:12 ÜNİTE II İlk Seriyeler ve Bedir Savaşı 02:07:40 a) İlk Seriyeler 02:08:24 b) Abdullah b. Cahş Seriyyesi 02:09:08 c) Savaşa Müsaade: 02:09:49 d) Bedir Savaşı (Hicretin 2’nci Yılı, Ramazan Ayı) 02:13:12 e) Mekkelilerin Bitmeyen Üzüntüsü 02:13:48 f) Esirler Hakkındaki Muamelesi 02:15:01 g) Kaynuka Yahudilerinin Medine’den Çıkarılması 02:16:00 h) Sevik Gazası 02:16:24 ı) Hicretin İkinci Yıl Olayları 02:17:22 ÜNİTE III Uhud Savaşı 02:17:40 a) Kureyş’in Öfkesi 02:18:29 b) Abbas’ın Mektubu 02:20:32 c) Hz. Hamza’nın Şehit Edilmesi 02:21:34 d) Fakat Dünyalık Peşine Düşünce 02:22:33 e) Ölülere Saldırı 02:24:55 f) Hezimetten Zafere 02:25:54 g) Hicretin Üçüncü Yılı Olayları 02:26:44 ÜNİTE IV Uhud’dan Hendek Savaşına Kadar 02:27:00 a) Raci’ Olayı 02:27:54 b) Bi’r-i Maune Faciası 02:28:57 c) Beni Nadir Gazası 02:30:45 d) Beni Mustalik Gazası 02:31:09 e) İfk Hadisesi 02:31:54 ÜNİTE V Hendek Savaşı (Hicrî 5. Yıl) 02:32:12 a) Müşrikler ve Yahudiler Birleşiyor 02:35:28 b) Muhasara Uzayınca 02:36:20 c) Düşmanları Yere Seren Kuvvet 02:38:24 d) Kurayzaoğullarının Hıyanetine Verilen Ceza 02:39:16 ÜNİTE VI Hudeybiye Barışı 02:39:36 a) Müslümanların Kâbe’yi Ziyaret Arzusu 02:40:31 b) Hudeybiye Barışı Müzakereleri 02:42:17 c) Anlaşmanın Yazılması 02:43:24 d) Aleyhte Sanılan Hükümlerin Lehte Olduğu 02:43:56 e) İslâm’a Davet İçin Elçiler Göndermek 02:48:21 ÜNİTE VII Hayber Fethi 02:48:31 a) Hayber Fethi 02:50:19 b) Hz. Ali’nin Kahramanlığı 02:51:13 c) Yahudilerin Tutumu 02:51:39 ÜNİTE VIII Kâbe’yi Ziyaret (Hicrî 7. Yıl) 02:51:54 a) Kâbe’yi Ziyaret 02:53:09 b) Müslümanların Yüksek Ahlâkı 02:53:37 c) Halid b. Velid ve Amr’ın Müslüman Olmaları 02:56:05 ÜNİTE IX Mute Savaşı 02:56:19 a) Müslümanların Kuzeye Hareketi 02:59:09 b) Halid’in Askerî Dehası 03:00:17 c) Cafer Tayyâr’ın Ailesini Teselli 03:00:57 ÜNİTE X Mekke’nin Fethi (Ramazan Ayı, 8 Ocak 630) 03:01:40 a) Müşriklerin Anlaşmayı Bozmaları 03:02:46 b) Ebu Süfyan’ın Medine’den Boş Dönüşü #HzMuhammed #Siyer #DijitalYayınlar #SesliKitap #Mekke #Medine #İslam