SAF SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
SAF SURESİ - Türkçe Meal

SAF SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 61. iniş sırasına göre 109. sûre olup 14 âyettir ve Medine’de inmiştir. Sûre, adını 4. âyette geçen ve sıra, dizi anlamlarına gelen “saff ” kelimesinden almıştır. ● Sûrede kişinin yaptıklarıyla bağdaşmayan iddialarda bulunmasının Allah katında çok çirkin sayıldığı belirtilerek öz ve söz arasındaki uyumun önemine vurgu yapılmaktadır. Allah yolunda çarpışanların O’nun hoşnutluğunu kazanabilmeleri için tek bir yürek ve tek bir vücut gibi olmaları gerektiğine dikkat çekilmekte; İsrâiloğulları’nın verdikleri sözü tutmamaları, Hz. Mûsâ’yı üzmeleri ve Hz. Îsâ’nın kendisinden sonra gelecek peygamberi isim de vererek müjdelemesine rağmen ona vefasızlık etmeleri eleştirilmekte; gerçek kurtuluşun Allah’a ve resulüne iman edip malıyla canıyla Allah’ın gösterdiği yolda çaba harcamaktan geçtiği bildirilmektedir.