ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

VİDEO HAKKINDA

İmamlık makamının ilk sahibi Hz. Peygamber’dir. İmamlığın nasıl yapılacağını Resûlullah’a (s.a.s.) Hz. Cebrail’in öğretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) hastalığının ağırlaşması sebebi ile mescide gelemediği durumlarda Hz. Ebubekir’i ashaba namaz kıldırmakla görevlendirmiştir. Mahiyet itibarı ile imamlık görevi dinî ve sosyal açıdan önemli bir sorumluluk mevkii olduğu için bu görevi yerine getirecek olanların belli niteliklere sahip olması zorunludur. Buna göre imamın yeterli ilmî alt yapıya sahip olması, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuması, takva ve güzel ahlak sahibi olması bu niteliklerin başında gelir. Dört fıkıh mezhebinden her biri Kur’an ve Sünneti anlama çabası içinde olmuşlardır. Dolayısıyla din görevlisinin, bulunduğu yörede uygulanan mezhebin temel özelliklerini bilmesi önemlidir. Mihrap hizmeti yürütülürken cemaatin mensup olduğu mezhebe ait farklı uygulamalara riayet edilmelidir. Bu sebeple farklı mezhebe mensup Müslümanların bulunduğu yörelerdeki din görevlilerinin bu konuda destelenmeleri gerekmektedir. İşte elinizdeki kitapçık bu amaçla hazırlanmıştır. Çalışmada Şâfiî mezhebine mensup olanların bulunduğu yerlerde görev yapacak İmam-Hatiplerin bilmesi gereken bazı temel konulara Şâfiî mezhebi esas alınarak yer verilmiştir. 00:00 ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 00:14 ABDEST 01:49 MESTLER ÜZERİNE MESH ETMEK 02:25 SARGI ÜZERİNE MESHETMEK 03:07 ÖZÜR HALİ 03:29 GUSÜL 04:05 TEYEMMÜM 04:50 KADINLARIN ÖZEL HALLERİ 05:23 NAMAZ 11:00 EZAN VE KAMET 11:27 CEMAATLE NAMAZ 13:02 CUMA NAMAZI 14:02 HUTBE 14:37 BAYRAM NAMAZI 15:07 TEŞRİK TEKBİRLERİ 15:46 TERAVİH VE VİTİR NAMAZI 16:26 YOLCULUKTA NAMAZ 18:35 KAZA NAMAZI 19:22 SEHİV SECDESİ 21:25 TİLAVET SECDESİ 21:37 CENAZE NAMAZI 22:34 ORUÇ 24:27 ZEKÂT 26:05 FITIR SADAKASI 27:03 KURBAN 28:27 SÜT HISIMLIĞI #Şafi #İmam #DijitalYayınlar #SesliKitap