RÛM SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
RÛM SURESİ

RÛM SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 30. iniş sırasına göre 84. Sûre olup 60 âyettir ve Mekke’de inmiştir. 17. âyetinin Medine’de nâzil olduğuna dair bir rivayet de vardır. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır. ● Sûreye, Ehl-i kitap olan Bizanslıların ateşperest olan İranlılar’a –daha önce mağlûp olmuşken bir süre sonra– galip gelecekleri ve Müslümanların sevinecekleri bildirilerek başlanmaktadır. Geçmişteki inkârcı toplumların durumlarından ibret alınması öğütlenmekte; yüce Allah’ın varlığı, birliği, kudreti ve evrendeki mutlak egemenliğinin kanıtları, insan fıtratının önemi ve insanların yapıp ettikleri yüzünden ortaya çıkan olumsuzluklar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca kıyamet günü inkârcıların karşılaşacakları bazı hallere değinilip Hz. Peygamber’in şahsında bütün müminlerden, tevhid inancına bağlı kalarak, âhiret hayatına hazırlığı ihmal etmeden, darlıkta da bollukta da Allah’a olan saygı ve itaatlerini devam ettirmeleri ve inançsızların tutumlarından etkilenmemeleri istenmektedir.