Peygamberlere İman - Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2022
menuOk
Peygamberlere İman - Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu - Sesli Kitap

Peygamberlere İman - Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

“Peygamberlere İman” konusunun işlendiği bu kitapta, peygamberlikle ilgili terimler ele alınarak “nebî” ve “resûl” terimleri üzerinde durulmuş, peygamberliğin imkânı ve gerekliliği farklı açılardan temellendirilmeye çalışılmıştır. Peygamberliğin vehbîliği, her ümmete peygamber gönderilmesi ile ilgili temel meseleler de ele alınan konular arasında… Ayrıca Allah Teâlâ’dan peygamberlere gerçekleşen ilahî hitabın şekilleri, nübüvveti ispat açısından mûcize ve mûcizenin çeşitleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kur’an’da adı geçen peygamberler, peygamberler arasında derecelendirme ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) son peygamber oluşu konuları da incelenmektedir. Eser, İman esasları içinde peygamberlere imanı, Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in sahih hadîslerinden hareketle anlaşılır ve sade bir dil ile ortaya koymayı ve açıklamayı hedeflemektedir. 00:00:00 Peygamberlere İman - Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu 00:00:15 GİRİŞ 00:08:22 BİRİNCİ BÖLÜM 00:08:25 PEYGAMBERLİKLE İLGİLİ TERİMLER 00:08:28 I. NEBÎ 00:10:57 II. RESÛL 00:16:03 İKİNCİ BÖLÜM 00:16:07 NÜBÜVVETİN İMKÂNI VE GEREKLİLİĞİ 00:16:11 I. NÜBÜVVETİN İMKÂNI 00:16:27 A. Ulûhiyet Makamı Açısından 00:18:21 B. İnsan Açısından 00:20:21 II. NÜBÜVVETİN GEREKLİLİĞİ 00:23:29 A. İnsanın Fıtratı Açısından 00:25:56 B. İnsanın Hidayeti Açısından 00:27:35 C. İnsanlar Arasındaki İhtilaflar Açısından 00:31:57 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 00:32:00 PEYGAMBERLİKLE İLGİLİ TEMEL KONULAR 00:32:04 I. PEYGAMBERLİĞİN VEHBÎLİĞİ 00:34:22 II. HER ÜMMETE PEYGAMBER GÖNDERİLMESİ 00:38:35 III. PEYGAMBERLERİN SAYISI 00:40:01 IV. PEYGAMBERLERİN BEŞER OLUŞU VE CİNSİYETİ 00:47:48 V. PEYGAMBER-GAYB İLİŞKİSİ 00:54:27 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 00:54:30 PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ 00:55:02 I. DOĞRU OLMAK 01:00:25 II. GÜVENİLİR OLMAK 01:03:13 III. SABIRLI OLMAK 01:05:10 IV. ZEKÎ VE ANLAYIŞLI OLMAK 01:07:20 V. KORUNMUŞLUK (‘İSMET) 01:14:29 VI. TEBLİĞDE BULUNMAK 01:20:02 BEŞİNCİ BÖLÜM 01:20:05 VAHİY 01:21:56 I. İLAHÎ HİTABIN ŞEKİLLERİ 01:22:23 A. Vasıtasız ve Aracısız “Vahiy” 01:24:00 B. Perde Arkasından Konuşmak 01:24:23 C. Elçi Vasıtasıyla Vahiy ALTINCI BÖLÜM 01:28:02 MÛCİZE 01:30:17 I. MÛCİZE ÇEŞİTLERİ 01:30:28 A. Hissî Mûcizeler 01:31:04 B. Aklî (Mânevî) Mûcizeler 01:32:09 C. Haberî Mûcizeler 01:33:04 II. KUR’AN’DAKİ MÛCİZELER 01:47:40 III. NÜBÜVVETİ İSPAT AÇISINDAN MÛCİZE 01:54:03 YEDİNCİ BÖLÜM 01:54:07 KUR’AN’DA PEYGAMBERLER 01:54:10 I. KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER 01:56:49 II. PEYGAMBERLER ARASINDA DERECELENDİRME VE ULÜ’L-‘AZM PEYGAMBERLER 01:59:15 III. HZ. MUHAMMED’İN SON PEYGAMBER OLUŞU 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr Ⓘ https://instagram.com/yayindiyanet Ⓕ https://facebook.com/yayindiyanet Ⓣ https://twitter.com/yayindiyanet #HzMuhammed #Peygamber #İman #DijitalYayınlar