PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK

PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK

VİDEO HAKKINDA

Çocuklar, milletlerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bir milletin sağlam temeller üzerinde yükselmesinin, o milletin çocuklarının inanç ve medeniyet değerleri ekseninde yetiştirilmesiyle yakın ilişkisi vardır. Bu meyanda, yolunu kaybeden insanlığın yönünü ve yörüngesini belirlemek için öz değerlerimizden, tarihi ve ilmî derinliğimizden hareket ederek medeniyetimizin düşünce kodlarını ve hayat veren ilkelerini bugünle buluşturmak ve çocuklarımızı geleceğe bu kadim değerlerle en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Bu noktadaki en büyük örneğimiz ise bizleri yüce dinimiz İslam’ın evrensel hakikatleriyle buluşturan, risaletin nuruyla yeryüzünü aydınlatan Allah Resûlü’dür. Hz. Peygamber’in bir eğitimci olarak çocuklara yaklaşımını, onlarla kurduğu ilişkinin şekil ve niteliklerini doğru bir şekilde tespit etmek, onun bu konudaki tavır ve davranışlarının arka planındaki temel prensipleri kavramak ve çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştirmek hepimizin en öncelikli görevidir. Bu itibarla ele alınan eser, göz aydınlığımız olan çocuklarımızın nebevi ilke ve değerler ekseninde yetişebilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 00:00:00 PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK 00:00:07 ÖN SÖZ - Prof. Dr. Ali ERBAŞ 00:09:47 VARLIĞI DA YOKLUĞU DA İMTİHAN: ÇOCUK - Dr. Burhan İŞLİYEN 00:19:28 ÇOCUKLARIN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI BAĞLAMINDA VAHYİN REFERANS DEĞERİ ÜZERİNE BİR MÜLAHAZA - Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ 00:47:02 ÇOCUKLARIMIZLA ETKİLİ İLETİŞİM KURMADA KUR’ANİ REFERANSLAR - Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ 01:11:05 İNSAN YETİŞTİRME SANATININ USTA SANATKÂRI HZ. MUHAMMED - Dr. Öğretim Üyesi Şule Yüksel UYSAL 01:34:51 ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİNDE İLK BASAMAK: AİLE - Dr. Öğretim Üyesi Emine KESKİNER 01:56:22 KİMLİĞİN FİLİZLENDİĞİ TOPRAK: AİLE - Dr. Öğretim Üyesi Zeynep KAYA 02:15:05 HZ. PEYGAMBERİN ÇOCUK SEVGİSİ - Prof. Dr. Mehmet Emin AY 02:35:26 DİJİTAL ÇAĞDA ANNE BABA VE ÇOCUK - Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI 02:54:55 YARININ BÜYÜKLERİNİ YETİŞTİRİRKEN - Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI 03:19:27 İSLAM’DA YETİMLER VE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMANIN ÖNEMİ - Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR 03:51:32 ÇOCUK SAHABİLER EFENDİMİZİ (S.A.S.) ANLATIYOR - Dr. Öğretim Üyesi Rabia Zahide TEMİZ 04:13:28 BELKİ DE ÇOCUKLARDAN BİZ DİNLEMELİYİZ - Mevlâna İDRİS #Peygamberimiz #Çocuk #DijitalYayınlar #SesliKitap