NÛR SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
NÛR SURESİ - Türkçe Meal

NÛR SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 24. iniş sırasına göre 102. sûre olan Nûr sûresi 64 âyettir ve Medine’de inmiştir. Adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. Zina edenlerle evlenmeyi kınayan 3. âyet, hicretin 3. yılında, Recî’ çatışmasında şehid düşen Mirsed ile ilgilidir. Şu halde sûrenin ilk âyetleri hicretin 1. yılının sonu ile 2. yılının başlarında vahyedilmiş olmalıdır. Eşleri hakkında zina suçlamasında bulunan kocalar hakkındaki 6. âyetin de Tebük Savaşı’ndan sonra, 9. yılın Şâban ayında geldiği bilinmektedir. Buna göre sûrenin uzun bir zaman dilimi içinde parça parça nâzil olduğu anlaşılmaktadır. ● Sûrenin konularını şöylece sıralamak mümkündür: 1. Zina suçu işleyenlerin cezası ve bunlarla evlenmenin hükmü. 2. Namuslu kadınlara iftira edenlerin ispat yükümlülüğü, cezası ve mülâane usûlü. 3. Hz. Âişe’nin, münafıklar tarafından yapılan iftiradan berâeti. 4. Namusla ilgili dedikoduların ve ahlâksızlığın yayılmasına sebep olanların kınanması. 5. Evlere girip çıkma ile ilgili muaşeret kuralları. 6. Müslümanlar arasındaki (kadın-erkek) sosyal ilişkiler ve selâmlaşma kuralları. 7. Köle ve câriyelere iyi davranma, onları evlendirme ve özgürlüklerine kavuşturma konularıyla ilgili teşvikler. 8. Fuhşun yasaklanması, iffetli olmanın teşviki. 9. Şeytanın tuzakları hakkında uyarı. 10. Allah’ın doğru yolu göstermesi ve imana giden yola ışık tutmasıyla ilgili temsilî açıklamalar. 11. Allah’ın büyüklüğü ve eşsiz nitelikleri, O’na kulluk edenlere sevgisi ve onlar hakkındaki müjdeler.