NEML SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
NEML SURESİ

NEML SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 27. iniş sırasına göre 48. sûre olup 93 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını 18. âyette yer alan ve karınca anlamına gelen “en-Neml” kelimesinden almaktadır. ● Bir önceki Şuarâ ve bir sonraki Kasas sûreleriyle bir bütünlük arz eden Neml sûresinde Allah’ın birliği, peygamberlik, vahiy ve âhiret hayatı gibi İslâm’ın inanç esasları ele alınmaktadır. Şuarâ sûresinde olduğu gibi bazı geçmiş milletlerin ve bunlara gönderilmiş olan peygamberlerin kıssalarından kesitler sunulmak suretiyle insanlara öğütler verilmekte ve anlatılan olaylardan ibret almaları istenmekte, Hz. Süleyman’ın hükümdarlığı ve Sebe’ kraliçesiyle (Belkıs) olan öyküsüne genişçe yer verilmektedir. Kozmik deliller gösterilerek Allah’ın sonsuz ilmi ve kudreti ispat edilmekte, kalplerde gizlenenler dâhil olmak üzere evrende var olan hiçbir şeyin Allah’a gizli kalmayacağı, müşriklerin yaptıklarının ise bâtıl olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca kıyamet alâmetlerinden biri olan dâbbetü’l-arzın çıkarılacağı haber verilmekte, mahşer gününde karşılaşılacak durumlar ve olaylar tasvir edilmektedir.