NAZİÂT SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
NAZİÂT SURESİ - Türkçe Meal

NAZİÂT SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 79. iniş sırasına göre 81. sûre olup 46 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. ● Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet halleri, hesap, ceza ve mükâfat konuları, Allah’ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç esasları ele alınmış; bu arada Hz. Mûsâ ve Firavun kıssasından bir kesite yer verilmiştir.