MÜZZEMMİL SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MÜZZEMMİL SURESİ - Türkçe Meal

MÜZZEMMİL SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 73. iniş sırasına göre 3. sûre olup 20 âyettir ve Mekke’de inmiştir. 20. âyetinin Medine’de indiğine dair bir rivayet de vardır (Kurtubî, XIX, 30). Müddessir sûresinden sonra indiği, dolayısıyla dördüncü sırada yer aldığı görüşünde olanlar da vardır (bk. İbn Âşûr, XXIX, 254; Esed, III, 1199). Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. ● Resûlullah’a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden âyetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, âhiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmakta; son olarak da müminlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bildirilmektedir.