MUTAFFİFÎN SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MUTAFFİFÎN SURESİ - Türkçe Meal

MUTAFFİFÎN SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 83. iniş sırasına göre 86. sûre olup 36 âyettir ve Mekke döneminde inen son sûredir. Medine’de ilk inen sûre olduğuna veya bir kısmının Mekke’de bir kısmının ise Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 461; İbn Âşûr, XXX, 187). Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir. ● Sûrede ölçü ve tartıda dürüstlükten sapanlar eleştirildikten sonra âhireti ve uhrevî sorumluluğu inkâr eden günahkârların âhirette göreceği cezalar ve iyilerin nâil olacağı mükâfatlar özetlenmekte; dünyada müminlerle alay eden inkârcıların âhirette asıl kendilerinin gülünç duruma düşecekleri anlatılmaktadır.