MÜRSELÂT SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MÜRSELÂT SURESİ - Türkçe Meal

MÜRSELÂT SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 77. iniş sırasına göre 33. sûre olup 50 âyettir ve Mekke’de inmiştir. 48. âyetinin Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 411; İbn Âşûr, XXIX, 418). Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. ● Sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, melekler, kıyamet, öldükten sonra dirilme, âhiret hayatı ve orada müminler için hazırlanmış olan nimetler, suçlulara verilecek cezalar ve gayb âlemi gibi itikadî konular canlı ve eğitici bir üslûp içinde ele alınmaktadır.