MÜNÂFİKÛN SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MÜNÂFİKÛN SURESİ - Türkçe Meal

MÜNÂFİKÛN SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 63. iniş sırasına göre 104. sûre olup 11 âyettir ve Medine’de inmiştir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. ● Sûrede ağırlıklı olarak, iman ettiklerini söyledikleri için Müslüman muamelesi gören ve onlarla iç içe yaşayan ama gerçekte inanmayan ve müminler aleyhine çalışmalar yapan münafıklar hakkında önemli bilgi ve tasvirlere yer verilmektedir. Onların görünüşlerine aldanmamaları ve sinsi faaliyetlerine karşı uyanık davranmaları konusunda Müslümanlar uyarılmakta, münafıkların bu tutumlarına devam etmelerinin kendilerinin aleyhine olacağı yönünde dolaylı bir ikazda bulunulmaktadır. Son âyetlerde de müminlere, hiçbir gerekçenin Allah’ı unutmayı ve sahip olduğu imkânları başkalarıyla paylaşmamakta direnmeyi haklı kılmayacağı hatırlatılmaktadır.