MÜMTEHİNE SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MÜMTEHİNE SURESİ - Türkçe Meal

MÜMTEHİNE SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 60. iniş sırasına göre 91. sûre olup 13 âyettir ve Medine’de inmiştir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen,“imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir. ● Sûrede Allah’a ve müminlere düşmanlığını açıkça ortaya koyan ve bu tavırlarını eyleme dönüştürmüş olanlarla dostluk kurulamayacağı, aralarında bazı duygusal bağlar bulunsa bile Müslümanların onlarla ilişkilerinde çok dikkatli olmaları gerektiği, ancak Müslümanlara karşı fiilî bir husumet içinde olmayan gayri Müslimlerle iyi ilişkiler içinde olmaya bir engel bulunmadığı bildirilmektedir. Tevhid mücadelesinde Hz. İbrâhim ve onun yolundan gidenlerin iyi bir örneklik teşkil ettiği hatırlatılmakta; Hudeybiye Barış Antlaşması sonrasında meydana gelen bazı gelişmeler ışığında inkârcı taraftan kaçıp gelen kadınların hukukunun korunmasıyla ilgili hükümlere, bu arada Kur’an nazarında kadının statüsüne ışık tutan bir biat uygulamasına yer verilmektedir.