MÜLK SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MÜLK SURESİ

MÜLK SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 67. iniş sırasına göre 77. sûre olup 30 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır. ● Sûre genel olarak Allah Teâlâ’nın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek ilah ve tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinmektedir. Sûrede ayrıca insanlığın ilâhî vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte, bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır. ● Hz. Peygamber Mülk sûresinin, onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 9; Şevkânî, V, 296), bu sebeple cenazelerin ardından bu sûrenin okunması âdet olmuştur. Bu hadisi, “sûreyi okuyup amel edenlerin, kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı” şeklinde anlamak da mümkündür.