MÜCÂDELE SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MÜCÂDELE SURESİ

MÜCÂDELE SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 58. iniş sırasına göre 105. sûre olup 22 âyettir ve Medine’de inmiştir. Sadece 7. âyetinin Mekke’de indiğine dair bir rivayet vardır (İbn Atıyye, V, 272). “Mücâdele”, münakaşa etmek ve tartışmak manasında olup Sûre bu ismi, ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır. ● Sûrede câhiliye döneminde kadın açısından büyük haksızlıklara yol açan bir boşama türü olan “zıhâr”ın yanlış bir telakkiye dayandığı ortaya konmakta; gizli görüşme ve topluluk içinde birkaç kişinin baş başa verip fısıltıyla konuşması, selâmlama, toplantılarda uyulması gereken nezaket kuralları ve Resûlullah’la özel görüşmelerin belirli âdâb çerçevesinde yürütülmesi konularında uyarılar yapılmakta; münafıkların bazı karakteristik özelliklerine değinilmekte, müminlerin –en yakınları bile olsalar– Allah ve resulüne düşmanlık edenlerle ilişkilerinde daha dikkatli davranmaları istenmektedir.