MELEKLERE İMAN - Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
MELEKLERE İMAN - Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ

MELEKLERE İMAN - Prof. Dr. Kamil GÜNEŞ

VİDEO HAKKINDA

Elinizdeki kitabın temel amacı melekler hakkında dinî kaynaklara dayalı bilgi vermektir. Eserin birinci bölümünde meleklerin varlıklarının gerçek olduğu, kendilerine ait bazı niteliklerinin bulunduğu, çeşitleri ve görevleri gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca insanlarla melekler arasındaki ilişkiler ve melek inancının hayatımıza yansımaları gibi hususlar ele alınmıştır. Kitabın diğer bölümlerinde meleklere imanla doğrudan ilgili olmayan ancak “görünmeyen varlıklar” olması bakımından işlenmesinde fayda mülâhaza edilen cinler ve şeytan konusuna yer verilmiştir. Bu çerçevede ikinci bölüm cinlere ayrılmıştır. Burada cinlerin varlıklarının da gerçek olduğu, mahiyet ve özellikleri üzerinde durulmuş, cinlerin insanlarla ilişkileri hususu da bu bölümde işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise şeytan konusu ele alınmıştır. Şeytanın mahiyeti, Hz. Âdem ile olan kıssası, şer odaklı bir varlık olarak insanlara yönelik hedefleri ve yaptıkları, yaratılışının hikmeti ve kıyamet günündeki durumu bu bölümde incelenmiştir. Duyularla algılanamayan melek, cin ve şeytan konularında doğru bilgiyi Hz. Peygamber’den öğrenmek durumunda olduğumuz kesindir. Gerek Kur’ân-ı Kerim gerek hadîs-i şerifler, gaybla ilgili hususlarda Müslümanlar için en sağlıklı bilgi kaynaklarıdır. Kitabın içeriğinde akla gelebilecek sorulara Kur’an, hadis ve akıl bağlamında cevap bulmaya çalışılıyor. 00:00:00 Meleklere İman - Prof. Dr. Kamil Güneş 00:00:13 I. MELEK İNANCI 00:02:59 II. MELEK KAVRAMI VE MELEKLERE İMAN BİRİNCİ BÖLÜM MELEKLERİN VARLIĞI VE MAHİYETİ 00:07:56 I. MELEKLERİN VARLIĞI 00:16:51 II. MELEKLERİN KANATLARI 00:18:42 III. MELEKLERİN GÖRÜLMESİ 00:29:49 IV. MELEKLERİN ÖZELLIKLERİ 00:30:05 A. Günah İşlememeleri 00:34:50 B. Hârût ve Mârût Adlı Meleklerin Durumu 00:39:35 C. Meleklerin Aynı Anda Birçok Yerde Bulunabilmesi 00:40:48 D. Meleklerin Erkeklik-Dişiliklerinin Olmaması 00:42:32 E. Gaybı Bilmemeleri 00:45:01 V. MELEKLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ 00:47:07 A. Cebrâil 00:52:46 B. Mîkâil 00:53:43 C. İsrâfil 00:55:16 D. Azrâil 01:00:04 E. Arşı Taşıyan Melekler / Mukarreb Melekler 01:02:08 F. Kirâmen Kâtibîn 01:06:43 G. Koruyucu Melekler 01:10:32 H. Münker ve Nekir 01:15:38 I. Cennet Melekleri 01:16:56 J. Cehennem Melekleri 01:21:01 K. Allah’ın Emirlerini ve Yasalarını Yürütenler 01:23:31 VI. İNANANLARLA MELEKLER ARASINDAKİ MÜNASEBETLER 01:23:37 A. Zikir Ehliyle Birlikte Olan Melekler 01:26:07 B. Müminlere Dua Eden ve Destek Veren Melekler 01:29:19 C. Görevleriyle Anılan Bazı Melekler 01:33:00 D. Meleklerin Hz. Âdem’e Secdesi 01:36:01 E. Meleklerin Şefaati 01:37:24 F. Meleklerin Kıyamet Günündeki Durumu 01:39:51 G. İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük 01:43:41 VII. MELEKLERE İNANMANIN FAYDALARI İKİNCİ BÖLÜM 01:45:47 CİN 01:46:57 I. CİNLERİN MAHİYETİ 01:51:38 II. CİNLERİN VARLIĞI 01:56:01 III. CİNLER HAKKINDAKI YANLIŞ İNANIŞLAR 01:58:02 IV. CİNLERİN ÖZELLİKLERİ 01:58:06 A. Cinler Görülebilir mi? 01:58:59 B. Yiyip İçmeleri, Evlenip Çoğalmaları 01:59:58 C. Kısa Sürede Uzun Mesafe Almaları 02:01:14 D. Cinlerin Gaybı Bilememesi 02:03:39 E. Cinlerin İnsanlara Etkisi 02:07:50 F. Cinlerin Dinî Sorumluluğu 02:09:15 V. CİNLERİN ÇEŞİTLERİ 02:09:53 VI. CİNLERİN YARATILIŞ GAYESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 02:12:06 ŞEYTAN 02:12:09 I. KAVRAM OLARAK ŞEYTAN VE İBLİS 02:13:56 II. ŞEYTANIN VARLIĞI VE MAHİYETİ 02:15:53 III. ŞEYTANIN İSYANI VE KOVULMASI 02:16:53 IV. ŞEYTANIN YAPTIĞI İŞLER 02:21:13 V. ŞEYTANIN YARATILIŞ HİKMETİ 02:24:22 VI. CİNLERDEN VE ŞEYTANLARDAN KORUNMA YOLLARI 02:28:39 VII. KIYAMET SONRASINDA CİNLER VE ŞEYTANLAR 02:31:14 SONUÇ #Meleklereİman #DijitalYayınlar #SesliKitap