Kutsal Topraklar Rehberi - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2023
menuOk
Kutsal Topraklar Rehberi - Sesli Kitap

Kutsal Topraklar Rehberi - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

Elinizdeki bu eser hac ve umre ibadetine ilişkin kutsal mekanlar ile Hz. Peygamber ve ashabının yaşadığı tarihî yerlerin daha iyi tanıtılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanmıştır. “Kutsal Topraklar Rehberi (Hicaz Albümü)” isimli bu eserde hac ve umre yolcularının ziyaret edecekleri mekanlar, tarihî ve coğrafî özellikleriyle fotoğraflar eşliğinde tanıtılmaktadır. Bu kitapla, hac ve umre yolcularımızı hem zihnen hem de kalben Hz. Peygamberin yaşadığı günlere götürmek, bedenen o mekanlarda bulunmanın anlamı üzerinde düşünmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca, hac ve umre yolcularının ibadetlerinden elde edecekleri manevi lezzeti arttırmak, ziyaret edecekleri mekanların hafızalarında daha kalıcı bir iz bırakması diğer bir ifadeyle fizikî mekan ile tarih bilincinin buluşması hedeflenmiştir. İÇİNDEKİLER: 00:00:00 KUTSAL TOPRAKLAR REHBERİ 00:00:11 MEKKE 00:13:04 Harem 00:17:26 Kâbe 00:26:41 Kâbe Kapısı 00:28:41 Hacer-i Esved 00:31:58 Makam-ı İbrâhim 00:34:18 Altın Oluk 00:36:59 Mültezem 00:39:04 Şâzervân 00:39:50 Hicr 00:41:36 Kâbe’nin Örtüsü 00:49:19 Kâbe Hizmetleri 00:54:31 Surre 00:55:44 Mescid-i Harâm 01:02:50 Zemzem 01:07:36 Safâ ve Merve 01:09:49 Hz. Peygamberin Doğduğu Ev 01:11:54 Hz. Hatice’nin Evi 01:12:53 Dârü’n-Nedve 01:14:25 Dârü’l-Erkâm 01:16:27 Ümmü Hânî’nin Evi 01:17:20 Ebu Kubeys 01:20:09 Kuaykıân 01:20:35 Ömer Dağı 01:21:07 Ebu Tâlib Mahallesi 01:24:25 Ecyâd 01:25:18 Mesfele ve Ma’lât 01:25:53 Cennetü’l-Muallâ 01:28:11 Bi’rituvâ 01:28:57 Mescid-i Cin 01:30:14 Mescid-i Râye 01:30:41 Mescid-i İcâbe 01:31:14 Mescid-i Ebu Bekir 01:32:23 Arafat 01:35:48 Mescid-i Nemire 01:36:27 Müzdelife 01:38:51 Mina 01:42:51 Mescid-i Hayf 01:44:41 Cemerât 01:47:35 Akabe 01:51:01 Mugammes Vadisi 01:51:31 Muhassir Vadisi 01:51:50 Hira 01:55:31 Sevr 01:56:44 Hudeybiye 02:00:15 Huneyn 02:03:33 Ci’râne 02:05:42 Hz. Âmine’nin Kabri 02:08:07 Hz. Halîme’nin Evi 02:09:52 Hz. Meymûne’nin Kabri 02:11:31 Abdullah B. Ömer’in Kabri 02:13:14 Mîkât Yerleri 02:18:09 Panayırlar 02:21:47 Mi’rac 02:24:06 Tâif 02:26:15 Mescid-i Addâs 02:27:19 Mescid-i Kûu’ 02:28:02 Nahle Vadisi 02:29:34 Şuaybe 02:30:14 Recî’ Vak’ası 02:33:05 Gamîm 02:33:25 Usfân 02:34:20 Merrü’z-Zahrân 02:36:30 MEDİNE 02:42:18 Hicret 02:45:52 Hicret Yolu 02:47:44 Mescid-i Nebevî 02:57:53 Hücre-i Saâdet 03:03:08 Ravza-i Mutahhara 03:04:26 Minbe 03:05:48 Mihrap 03:07:01 Mahfil 03:07:51 Cennetü’l-Bakí’ 03:10:37 Hz. Peygamberin Babası Abdullah B. Abdülmuttalib’in Kabri 03:12:39 Mescid-i Gamâme (Musallâ) 03:13:57 Mescid-i Ebu Bekir Es-Sıddîk 03:14:43 Mescid-i Ali B. Ebu Tâlib 0 3:15:29 Medine İstasyonu 0 3:16:0 Mescid-i Sebak 0 3:16:48 Mescid-i İcâbe 0 3:19:1 Mescid-i Secde 03:20:18 Mescid-i Sukyâ 3:21:22 Mescid-i Kubâ 0 3:26:46 Mescid-i Cum’a 0 3:27:59 Mescid-i Fadîh 03:29:24 Bi’r-i Erîs 03:31:14 Mescid-i Kıbleteyn 03:34:23 Bi’r-i Rume 03:35:07 Uhud 03:41:13 Hendek 03:45:33 Mesâcid-i Seb’a 03:50:38 Mescid-i Benî Harâm 03:51:29 Benî Nadîr ve Benî Kurayza Toprakları 03:54:19 Mescid-i Zülhuleyfe (Mîkât Mescidi) 03:56:00 Bi’r-i Maune 03:59:07 Bedir 04:02:24 Mescid-i Arîş 04:03:42 Mescid-i Bi’r-i Ravhâ 04:04:14 Hayber 0 4:06:40 Tebük 📖 Kitabın ePUB formatına erişmek için: https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/-kutsal-topraklar-rehberi/komisyon/ilmihal-fikih/4157 #KutsalTopraklar #Rehber #DiyanetDijital #SesliKitap 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/@DiyanetDijital 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/diyanetdijital ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/diyanetdijital ✔️ https://www.tiktok.com/@diyanetdijital İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Diyanet Ok Takipli Hatim 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=MTbLZij7oAs&list=PLbxwMdSNkTauJdKskkVznM4fV3aErgPJf Kur'an Yolu Meali - Sesli Kitap 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=LV7J_UrP2eE&list=PLbxwMdSNkTat4ua-D6VSYyVCTzB3PD0Mr Hadisler & Sohbetler - Mahmut Bektaş 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=WoSSbKGsH6Q&list=PLbxwMdSNkTavmP7ldSy5Y6nk4FAp-QkKP Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Davut Kaya - Kuran Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=qxXCZdB25E8&list=PLbxwMdSNkTas7Oi43yetdtXOlkjNXtjmP Tefsir Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=SlmyLgURBg8&list=PLbxwMdSNkTavVpOaCuJecJNy_KMcEM6S7 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt Dini Musiki Dersleri - Ömer Faruk Güney 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=iOz3-n__yfQ&list=PLbxwMdSNkTas5VRbISA2c5oHAyV4svWaZ