KURBAN SIKÇA SORULANLAR
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
KURBAN SIKÇA SORULANLAR

KURBAN SIKÇA SORULANLAR

VİDEO HAKKINDA

00:00 Tanıtım 00:16 Kurban nedir? 00:48 Kurban ibadetinin hükmü nedir? 01:25 Kurbanın dinî dayanağı nedir? 02:58 Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? 03:39 Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? 05:00 Yolcunun/seferî olanın kurban kesmesi gerekir mi? 06:07 Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? 07:32 Bir kimsenin, oğlunun veya bir başkasının bağışladığı para ..., kurban sayılır mı? 07:58 Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? 09:16 Hac ibadetini yapan kişi, ayrıca memleketinde de kurban kesmekle yükümlü müdür? 10:12 Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi? 10:38 Bir özür sebebiyle vaktinde kesilemeyen kurbanların fakir ve zengin için hükmü nedir? 11:11 Akîka kurbanı nedir? 12:10 Şükür kurbanı ne demektir? 12:52 Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır? 13:21 Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi? 15:08 Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? 15:38 Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? 16:11 Taksitle kurban alınabilir mi? 16:47 Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir mi? 17:34 Marketlerin, indirim kartı olanlara bir kurbanın aynı miktardaki hisselerini daha ucuz fiyata satmaları... 18:10 Bir kişinin, marketin veya işletmenin henüz mülkiyetinde olmayan ... 18:59 Akika, adak, udhiyye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana... 19:32 Ortaklaşa kesilen kurbanda bir kişinin et niyetiyle... 20:05 Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? 20:37 Kurbanlık olarak alınan büyükbaş hayvana ortak olanlardan bir kısmının, sonradan bir başkasını kendi hisselerine dâhil... 21:03 Satın alındıktan sonra ... kurbanlık hayvanın ölmesi halinde ne gerekir? 22:03 Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır? 22:33 Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? 23:05 Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? 24:27 Kurbanı kadınlar kesebilir mi? 24:48 Kurban kesen kasabın gayrimüslim olması halinde kesilen kurban geçerli olur mu? 25:22 Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin... 25:58 Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir? 26:30 Kurban kesimi sırasında hangi dualar okunabilir? 27:18 Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? 28:28 Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? 28:53 Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? 29:56 Kurban kanı alına sürülebilir mi? 30:21 Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? 30:53 Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi? 31:50 Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi? 32:20 İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır? 32:42 Kurban kesmek üzere vekil kılınan kişinin kurbanı kesmediği öğrenilirse ne yapılması gerekir? 33:34 Bir hayvanın hangi organları yenmez? 34:47 Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? 35:31 Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir? 36:27 Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi? 37:08 Kurbanın etinin, derisinin ve sakatatının satılması caiz midir? 37:36 İki büyükbaş hayvanın yediden fazla kişi tarafından hisseleri belirlenmeksizin... 38:40 Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Etinden kimler yiyemez? 39:22 Adak kurbanında bulunması gereken nitelikler... 40:47 Adak kurbanını kurban bayramı günlerinde kesmek şart mıdır? 41:41 Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi? 43:01 Adak kurbanı düğün vb. toplantılarda ikram edilebilir mi? 43:58 Bir koç kurban etmeyi adayan kişi mutlaka koç mu kesmelidir? 44:53 Rüyada kurban kesmeyi adayan kişi, bu adağını yerine getirmeli mi? 45:15 “Çocuğum sağ-salim doğarsa bir kurban keseceğim:” diye adakta bulunan kimsenin ikiz çocuğu olursa kaç kurban kesmelidir? 45:48 İki veya daha fazla kişi tek bir konu hakkında kurban adasalar... 46:59 Belirli bir hayır kurumuna veya fakire yardım yapmayı adayan kimse, başka bir hayır kurumuna veya fakire yardım yaparsa adağı yerine gelmiş olur mu? 47:31 Türbelere adakta bulunulabilir mi? 48:30 Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? 49:59 Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır... 51:04 Sığırların iki yaşına gelmeden kurban edilmesi caiz olur mu? 53:19 İki yaşını bitirmeyen ancak kapak atmış olan sığır cinsi büyükbaş hayvanların kurban edilmeleri... 54:13 Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu? 55:06 Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi? 55:34 Kısırlaştırılmış hayvanlar kurban edilebilir mi? 55:51 Memeleri kusurlu olan hayvan kurban edilebilir mi? 56:31 Doğuştan boynuzu olmayan veya boynuzları kırık... 57:27 Kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvanın,... 58:46 Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi caiz mi? 59:26 Gebe hayvanın kurban edilmesi... 01:00:37 Sun’î tohumlama yoluyla üretilen hayvanların... 01:01:02 DİŞİ HAYVANLARIN KURBAN OLARAK KESİLMESİ #DijitalYayınlar #SesliKitap #Kurban