KIYÂMET SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
KIYÂMET SURESİ

KIYÂMET SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 75. iniş sırasına göre 31. sûre olup 40 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. ● Allah’ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren âyetlerle başlayan sûrede ağırlıklı olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları ile inkârcıların âhirette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insanların halleri ele alınmaktadır. Sûrede ayrıca vahiy esnasında Hz. Peygamber’in Cebrâil’den aldığı vahyi hâfızasına yerleştirmek için gösterdiği gayret, Allah Teâlâ’nın bu konudaki uyarıları ve âhiretin varlığını ispatlayan deliller üzerinde durulmuştur.