KİTAPLARA İMAN - Prof.Dr. İlyas ÇELEBİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
KİTAPLARA İMAN - Prof.Dr. İlyas ÇELEBİ

KİTAPLARA İMAN - Prof.Dr. İlyas ÇELEBİ

VİDEO HAKKINDA

Akletme, bilme ve idrak etme yeteneklerine sahip olan insanoğlunun, belki de imtihanın gereği olarak unutma ve yanılma özelliklerine de sahip olduğunu biliyoruz. İnsanların, bu özellikleri sebebiyle zaman zaman peygamberler tarafından kendilerine öğretilen bilgileri unutarak yanlış yollara saptıklarını ve hatalı uygulamalar içine girdiklerini, bunun üzerine de Allah Teâlâ’nın yeni peygamberler göndererek onları yeni kitap ve bilgilerle donattığını görüyoruz. Söz konusu peygamberler gönderildikleri toplulukları uyararak hata ve yanlışlarından dönmelerini istemişlerdir. Bütün peygamberler gibi ilâhî kitaplar da aynı amaçla gönderilmiştir. Mesajlarında ortak konular yanında birbirlerinden farklı olarak dile getirdikleri hususların olması, onların gönderiliş amaç ve maksatlarını değiştirmez. Bu nedenle bizler, aralarında ayırım yapmaksızın bütün peygamberlere inandığımız gibi, yine aralarında ayırım yapmaksızın bütün ilâhî kitaplara da inanırız. Kur’an’a iman etmek demek, onunla bize gönderilen mesajları doğru anlamak, bu mesajların yüce Allah’ın buyrukları olduğunu kabullenmek ve gereklerini yerine getirmek demektir. Allah Teâlâ’nın, son peygamberi Muhammed Aleyhisselâm’a gönderdiği şekilde, tahriften korunmuş olarak bize kadar gelmiş bulunan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim elimizdedir. 00:00:00 Kitaplara İman - Prof. Dr. İlyas Çelebi I. TEMEL ESASLAR 00:00:20 A. İlâhî Kitaplara İman Etmenin Gereği 00:04:36 B. Kitapların Gönderiliş Hikmetleri 00:14:16 C. Kitapların Vahyedilişi BİRİNCİ BÖLÜM İLÂHÎ KİTAPLARIN GÖNDERİLDİĞİ PEYGAMBERLER 00:21:10 I. SAYFALAR 00:24:12 II. KİTAPLAR 00:24:54 A. Tevrat 00:30:24 1. Tevratın Bölümleri 00:35:32 2. Kur’an’a Göre Tevrat’ın İçeriği ve On Emir 00:40:02 B. Zebur 00:43:36 C. İncil 00:54:11 D. Tahrif Meselesi İKİNCİ BÖLÜM 01:11:23 KUR’ÂN-I KERİM 01:12:56 I. KUR’ÂN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ 01:19:45 II. KUR’AN TARİHİ 01:19:48 A. Kur’an’ın Nüzulü, Yazılması, Toplanması, Çoğaltılması ve Tevâtür Yoluyla Nakledilmesi 01:27:47 B. Kur’an’ın Tertibi 01:31:31 İ‘caz Şekilleri 01:43:11 V. KUR’ÂN-I KERİM’İN MUHTEVASI 01:49:11 KUR’AN’I DİĞER İLÂHÎ KİTAPLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER 01:52:45 SORULAR – CEVAPLAR 01:59:05 SONUÇ #Kitaplaraİman #DijitalYayınlar #SesliKitap