KAMER SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
KAMER SURESİ - Türkçe Meal

KAMER SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 54. iniş sırasına göre 37. sûre olup 55 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını ilk âyette geçen ve ay manasına gelen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. ● Sûrede kıyametin yaklaştığı uyarısını takiben müşriklerin inkârcılıktaki inat ve taassupları eleştirilmekte, kıyamet koptuğunda içine düşecekleri perişan hal tasvir edilmekte, ardından hakikatleri yalan saymada ısrarcı davranan geçmiş toplumların başına gelen felâketlerden örnekler verilmekte, suçluların ve takvâ sahiplerinin âhirette karşılaşacakları muameleyle ilgili uyarı ve müjdelere yer verilmektedir.