KADERE İMAN - Prof.Dr. Cağfer KARADAŞ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
KADERE İMAN - Prof.Dr. Cağfer KARADAŞ

KADERE İMAN - Prof.Dr. Cağfer KARADAŞ

VİDEO HAKKINDA

Kader, Hz. Âdem’den itibaren insan zihnini meşgul eden önemli meselelerden biridir. “Allah’ın geleceğe dair ilmi ve planlaması” anlamına gelen kader her şeyden önce kişinin gelecekteki hayatını ilgilendirmektedir. Bu yüzden insan, yaratılışından itibaren hem içinde bulunduğu evrenin ve sakinlerinin hem de kendisinin geleceğini merak etmiş, kendince geleceğiyle ilgili öngörüler ve çözümler üretmeye çalışmıştır. Ancak zamanın “şimdi” noktası ile sınırlı bulunan insanoğlu gelecek konusunda kesin bir bilgiye sahip olamamış ve sürekli bir çözümsüzlük duygusu hissetmiştir. Söz konusu duygu zaman içinde onun zihninde geleceğe dönük bir kaygı yumağının oluşmasına da sebep olmuştur. Bu anlamıyla gelecek kaygısı insanın en zayıf tarafını oluşturmaktadır. Çünkü o, daha çok bu yönünden etki altında kalmakta, aldatılmakta veya aldanmaktadır. Günümüz insan grupları içinde özellikle dinî inançları zayıf olanların “gelecek” korkusu, tarihte olduğu gibi devam etmektedir. Bu arada yıldız, gezegen ve burçlarda mânevî güç olduğuna inanan ve bunların gelecek (kader) üzerinde belirleyici rollerinin bulunduğunu vehmeden insanların sayısı da az değildir. Bunun bir sonucu olarak falcılık, cincilik, ruhçuluk ve medyumluk yöntemleri yayılma alanları bulabilmektedir. Günümüz insanının bu tür aldanmalardan kurtulması, kader inancının sağlıklı ve sağlam bir zemine oturtulmasına bağlıdır. Bu da ancak Allah’ın kudreti ve evrenin işleyişiyle insanın özgürlüğü ve sorumluluğu hakkında güvenilir kaynaklardan tutarlı ve doğru bilgilerin sunulmasıyla mümkün olur. Kader konusuna ayrılan bu kitabın telifi sırasında söz konusu unsurlar dikkate alınmıştır. 00:00:00 KADERE İMAN - PROF. DR. CAĞFER KARADAŞ BİRİNCİ BÖLÜM KADERİN ANLAMI VE DİNÎ DAYANAĞI 00:00:21 I. KADERİN ANLAMI 00:01:51 II. KUR’AN’DAN VE SÜNNETTEN DELİLLERİ 00:13:19 III. KADERE İNANMANIN ALLAH İNANCI İLE BAĞLANTISI 00:19:05 IV. ALLAH’IN İLMİ VE KADER 00:22:05 V. ALLAH’IN İRADESİ VE KADER 00:24:02 VI. ALLAH’IN YARATMASI VE KADER İKİNCİ BÖLÜM KADER VE İNSAN 00:26:17 I. İNSANIN KENDİSİNİ VE ÇEVRESİNİ BİLMESİ 00:35:52 II. SORUMLULUĞUN KAYNAĞI 00:39:18 III. İNSAN FİİLİ VE SORUMLULUK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KADERİN BİLİNMESİ 00:43:56 I. KADERİ BİLMENİN İMKÂNI 00:49:02 II. KADERİ BİLMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 00:57:16 III. KADERİN BİLİNEMEMESİNİN HİKMETİ 00:59:56 IV. KADERİN DEĞİŞİP DEĞİŞMEMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KADERLE İLGİLİ DİĞER KONULAR 01:01:45 I. İLİM-MÂLÛM / TÂBİ-METBÛ 01:03:51 II. HİDAYET-DALÂLET 01:11:02 III. HAYIR-ŞER 01:14:42 IV. KISMET 01:17:56 V. TEVEKKÜL 01:19:39 VI. DUA 01:22:49 VII. ECEL 01:25:52 SONUÇ #Kadereİman #DijitalYayınlar #SesliKitap