İSLAM İLMİHALİ - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - HELALLER ve HARAMLAR - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
İSLAM İLMİHALİ - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - HELALLER ve HARAMLAR - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - HELALLER ve HARAMLAR - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. 00:00:00 Tanıtım 00:00:23 HELALLER ve HARAMLAR 00:02:37 Haramın Çeşitleri 00:05:37 Yiyecek ve İçeceklerde Helaller ve Haramlar 00:19:59 Kazançta Haram Olanlar 00:53:13 Haramdan Temizlenmek 00:54:04 HAYVAN KESİMİ 00:54:43 Hayvanı Kesmeye Ehil Olanlar 00:56:59 Hayvanı Kesmenin Şartları 00:58:35 Hayvanı Kesmenin Sünnetleri 00:59:19 Hayvan Kesmenin Mekruhları 00:59:54 Hayvanı Kesmenin Usûlü 01:01:42 Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 01:05:38 Hayvanın Yenmeyen Organları 01:06:39 AV ve HÜKMÜ 01:08:11 Avcıda Aranan Şartlar 01:09:44 Av Aleti ile İlgili Şartlar 01:10:11 Av İçin Eğitilmiş Hayvanda Bulunması Gerekli Şartlar 01:12:12 Avda Aranan Şartlar 01:13:19 ÖDÜNÇ ALIP-VERME 01:16:00 Ödünç Olarak Alınıp Verilebilen Mallar 01:19:17 BAĞIŞ (HİBE) 01:20:33 Bağışın Şartları 01:21:58 Bağışın Hükmü 01:22:07 Bağıştan Dönmek 01:22:58 Bağıştan Dönmeye Engel Olan Sebepler 01:24:11 Babanın Çocuklarına Bağış yapması 01:26:30 VASİYET 01:27:18 Vasiyetin Çeşitleri 01:30:59 Vasiyetin Rüknü 01:32:00 Vasiyetin Şartları 01:37:31 BULUNTU EŞYA (LUKATA) 01:40:07 Buluntu Eşyayı Alan Kimsenin Yapacağı İşler 01:42:06 NİKÂH 01:42:57 Evlenmenin Hükmü 01:43:23 Nikâh ve Sahih Olmasının Şartları 01:45:24 Süt Kardeşliği 01:47:44 Süt Emmenin Hükmü 01:51:41 Karı-Koca Hakları 01:57:03 Nikâh ile İlgili Bazı Konular 01:59:08 GİYİNME 02:04:11 ORGAN NAKLİ 02:11:18 Diş Kaplatmak #DijitalYayınlar #SesliKitap #Helal #Haram #İlmihal