İSLAM İLMİHALİ - İKİNCİ BÖLÜM - İBADET 15/1 İBADET - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
İSLAM İLMİHALİ - İKİNCİ BÖLÜM - İBADET 15/1 İBADET - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - İKİNCİ BÖLÜM - İBADET 15/1 İBADET - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. 00:00 Tanıtım 00:21 İBADET 01:21 İbadete İhtiyacımız Vardır 05:38 İbadetlerin Faydaları 09:29 İbadetin Çeşitleri 09:43 Bedenî İbadetler 10:09 Mali İbadetler #DijitalYayınlar #SesliKitap #İbadet #İlmihal