İSLAM İLMİHALİ - BİRİNCİ BÖLÜM - İTİKAD - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
İSLAM İLMİHALİ - BİRİNCİ BÖLÜM - İTİKAD - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - BİRİNCİ BÖLÜM - İTİKAD - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. 00:00:00 Tanıtım 00:00:18 İTİKAD DİN ve DİNE OLAN İHTİYAÇ 00:00:29 Din Nedir? 00:01:57 Dine Olan İhtiyaç 00:09:10 Dinin Kaynağı 00:10:27 İlahi Dinler ve Özellikleri 00:12:22 İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler İSLÂM’DA MEZHEPLER 00:20:19 Mezhep Nedir? 00:22:23 İtikadda Mezhepler 00:25:16 Amelde Mezhepler 00:29:36 Dinî Hükümlerin Kaynakları (Şer’î Deliller) 00:29:58 Kitap 00:32:04 Sünnet 00:38:04 İcma 00:40:23 Kıyas 00:41:52 İMAN 00:44:07 Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet 00:45:34 İman ile Amel Arasındaki Bağ 00:47:28 İmanın Sahih ve Makbul Olmasının Şartları 00:48:43 İman, Huzur ve Mutluluk Kaynağıdır 00:50:00 Tasdik Eden ve İnkâr Eden İnsanlar 00:50:51 İMAN ESASLARI 00:52:01 Allah’a İman 01:06:40 Meleklere İman 01:14:25 Kitaplara İman 01:36:54 Peygamberlere İman 01:52:43 Ahirete İman 02:11:26 Kader ve Kaza’ya İman #DijitalYayınlar #SesliKitap #İtikad #İlmihal