İNŞİKÂK SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
İNŞİKÂK SURESİ

İNŞİKÂK SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 84. iniş sırasına göre 83. sûre olup 25 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir. ● Bu sûrede de kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun olarak yargılanmaları, ceza veya ödül gibi konular etkili bir üslûpla anlatılmaktadır.