İNSÂN SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
İNSÂN SURESİ - Türkçe Meal

İNSÂN SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 76. iniş sırasına göre 98. sûre olup 31 âyettir ve müfessirlerin çoğunluğuna göre Medine’de inmiştir. İbn Âşûr ise Medine’de Rahmân sûresinden sonra, Talâk sûresinden önce indiğine dair rivayeti vermekle birlikte üslûp ve içeriğini dikkate alarak sûrenin Mekke’de indiğini söyleyen rivayetleri tercih eder. Bir kısmının Mekke’de bir kısmının Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 397; İbn Âşûr, XXIX, 370). Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen ve zaman anlamına gelen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. ● Sûrede insanın yaratılış aşamaları, yükümlülükleri, âhirette insanlar için hazırlanmış olan nimetler ve cezalar, bunlarla karşılaşacak insanların cennet ve cehennem hayatları çok canlı ve çarpıcı bir üslûpla anlatılmaktadır. Ayrıca Kur’an’ın Allah katından indirildiği, bir öğüt ve nasihat olduğu bildirilmekte, insanın hür ve sorumlu olması ile Allah’ın irade ve yaratma sıfatları arasındaki ince ve dengeli ilişkiye dikkat çekilmektedir.