İnfak - Hayatın Bereketi - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
İnfak - Hayatın Bereketi - Sesli Kitap

İnfak - Hayatın Bereketi - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

İnsan, yeryüzü serüveninde hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç duyan bir varlık olmuştur. Bu durum insanlar arası ilişkilerde karşılıklı yardımlaşmanın önemini bizlere gösterir. Bu doğrultuda eser, “Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler zalimlerin ta kendileridir.” ayeti ile başlıyor. İslam’ın; zayıfları, güçsüzleri, kimsesizleri, yetimleri, yoksulları himaye edecek kurallar getirmesine vurgu yapıyor. İnfakın anlamının, kişinin sahip olduğu maddi ve manevi her tür nimetten başkalarını da yararlandırmak olduğunu söylüyor. Toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin korunmasında gündeme gelen infak kavramının anlaşılmasında Peygamber Efendimizin örnekliğine dikkat çekiyor. Yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal yönünün vurgulandığı eserde infak kavramı İslam medeniyeti açısından ele alınıyor. Kur’an-ı Kerim’de karvamın nasıl geçtiğine, Peygamber Efendimizin sünnetindeki yerine değiniliyor. Müslümanların yardımlaşmayı ve infakı hayatlarının merkezine yerleştirmesinin üzerinde önemle duruluyor. Bu konularda okuyucuları bilgilendirmenin yanında eserin bir yazılış amacı daha bulunuyor: Dünyevîleşme ve bireyselleşmenin hayatı kuşattığı, vahdet şuurunun örselendiği, tüketimin kendini ifade biçimi olarak görüldüğü maddiyat düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusunun, özenti ve gösterişe dayalı hayatların öne çıktığı günümüzde; infak ve yardımlaşma nasıl anlaşılmalıdır? 00:00:00 İnfak Hayatın Bereketi 00:00:10 SUNUŞ - Prof. Dr. Ali Erbaş 00:09:15 KUR’AN’DA İNFAK - Prof. Dr. Mehmet Ünal 00:24:04 HZ. PEYGAMBER’İN SÜNNETİNDE İNFAK VE YARDIMLAŞMA - Prof. Dr. Enbiya Yıldırım 00:45:38 İSLAM MEDENİYETİ İNFAK MEDENİYETİDİR - Dr. Öğrt. Üyesi Kâmil Yaşaroğlu 01:02:22 İNFAK ÇEŞİTLERİ - Prof. Dr. Nihat Temel 01:12:59 İNFAKIN İRFANÎ VE AHLAKÎ BOYUTU - Prof. Dr. Ömer Türker 01:29:04 EN GÜZEL AHİRET AZIĞI: İNFAK - Prof. Dr. Kadir Özköse 01:44:28 İSLAM’IN İNFAK ANLAYIŞI - Dr. Öğrt. Üyesi Nihal Şahin Utku 01:59:27 İNFAKIN İDEALLEŞTİĞİ NOKTA: ÎSÂR - Doç. Dr. Halil Altuntaş 02:11:14 YARDIMSEVERLİK VE İNFAK ERDEMLERİNİN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK YANSIMALARI - Prof. Dr. Ali Ayten 02:24:59 RAMAZAN’IN RUHU İNFAKLA YÜKSELİR - Halime YILDIZ 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #İnfak #Bereket #SesliKitap