HZ. MUHAMMED'İN HAYATI - Prof. Dr. Casim AVCI, Mevlana İDRİS
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
HZ. MUHAMMED'İN HAYATI - Prof. Dr. Casim AVCI, Mevlana İDRİS

HZ. MUHAMMED'İN HAYATI - Prof. Dr. Casim AVCI, Mevlana İDRİS

VİDEO HAKKINDA

Eser, Hz. Muhammed’in (s.a.s) peygamberliği öncesi dönemden bahsederek başlar. Bu bölümde Peygamberimizin doğduğu ortama, ailesine, çocukluk ve gençlik dönemine, Hz. Hatice ile evliliğine değinilir. Sonraki bölümlerde Hz. Muhammed’e vahyin geliş süreci, ilk Müslümanlar, tebliğ hareketinin başlaması, Müslümanlara uygulanan baskı ve yaptırımlar ele alınır. Medine’ye hicret, yaşanan savaşlar, Peygamber Efendimizin son dönemleri, Veda Hutbesi’yle devam eden eser, “Kültürümüzde Hz. Peygamber” bölümü ile sona erer. Ünite 1 00:00:00 Hz. Muhammed'in Hayatı 00:00:17 Peygamberliği Öncesinde Efendimiz - Peygamber Efendimizin Doğduğu Ortam 00:13:05 Peygamberimizin Ailesi ve Doğumu 00:16:07 Fil Vak’ası 00:20:38 Peygamberimizin Çocukluğu 00:38:22 Peygamberimizin Gençlik Dönemi 00:40:46 Hılfu’l-Fudûl: Erdemliler İttifakı, Haksızlıkla Savaş İçin Bir Arada Olmak 00:45:24 Peygamberimizin Hz. Hatice ile Evliliği 00:46:41 Peygamberimizin Çocukları 00:51:11 Kâbe Hakemliği Ünite 2 01:03:11 Peygamber Efendimizin Peygamberliği 01:03:14 İlk Vahyin Gelişi 01:10:13 İlk Müslümanlar 01:14:58 İslam’a Açık Davetin Başlaması 01:18:14 Mekke Müşriklerinin Tebliğe Karşı Çıkış Sebepleri 01:23:34 Peygamberimizin Tebliğini Engelleme Çabaları 01:30:57 Kureyş’in Ebû Tâlib’e Başvurusu 01:40:15 Baskılara Karşı Peygamberimizin Tedbirleri 01:41:32 Habeşistan’a Hicret 01:46:12 Hamza ve Ömer’in Müslüman Oluşu 01:50:43 Kureyş’in Boykotu 01:53:10 Hüzün Yılı: Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin Vefatı 01:54:11 Taiflileri İslam’a Davet 01:58:47 Akabe Biatları 02:03:05 İsrâ ve Mi‘râc 02:06:51 Medine’ye Hicret 02:10:06 Peygamber Efendimizin Hicreti 02:18:17 Kuba’ya Varış ve Kuba Mescidi 02:20:07 Ranuna’da İlk Cuma 02:21:09 Medine’ye Giriş Ünite 3 02:25:28 Peygamber Efendimiz Medine’de 02:26:38 Medine’de Yeni Bir Toplumun Oluşumu 02:39:05 Kıblenin Değişmesi 02:47:50 Mekke Müşrikleriyle İlişkiler ve Yapılan Savaşlar 02:51:08 Bedir Savaşı 02:59:57 Uhud Savaşı 03:07:34 Hendek Savaşı 03:15:34 Hudeybiye Barışı 03:24:26 Mekke’nin Fethi 03:35:34 Diğer Müşrik Arap Kabileleri 03:51:16 Yahudilerle İlişkiler 04:05:39 Hristiyanlarla İlişkiler 04:17:40 Peygamber Efendimizin Münâfıklara Karşı Tutumu 04:23:58 İslam’a Davet Mektupları 04:32:20 Arap Yarımadasında İslam Hâkimiyetinin Sağlanması 04:37:47 Peygamber Efendimizin Veda Haccı Ve Hutbesi 04:42:59 Peygamber Efendimizin Vefatı 04:51:10 Veda Hutbesi Ünite 4 05:04:41 Peygamber Efendimizin Örnek Kişiliği ve Ahlakı 05:04:46 Aile Hayatı 05:20:47 İnsan İlişkileri 05:43:49 Peygamber Efendimizin İbadet Hayatı 05:50:26 Örnek Bir Lider Olarak Peygamberimiz 06:02:09 Peygamber Efendimizin Bazı Özellikleri Ünite 5 06:25:39 Kültürümüzde Hz. Peygamber 06:31:05 Edebiyatımızda Peygamberimiz 06:59:52 Mûsıkîde Hz. Peygamber 07:04:00 Hat Sanatımızda Hz. Peygamber 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #HzMuhammed #SesliKitap #DijitalYayınlar