HATM-İ ŞERİF 24.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
HATM-İ ŞERİF 24.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

HATM-İ ŞERİF 24.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

VİDEO HAKKINDA

24.Cüz’de Zümer suresinin son kısmı, Mümin ve son sayfası hariç Fussilet suresinin tamamı bulunmaktadır. Genel anlamda üç mesajı bulunur: İlki iyi ve kötüdür. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmaya devam etmektedir. Kizb (yalan) ile sıdk (doğruluk), zulüm ile adalet ve cehennem ile cennet.. ve sure hamd ile tamamlanmaktadır (Zümer, 39/23-75). İkincisi peygambere destek olan cesur mümindir. Mümin suresinde ise kitapla mücadele edenler anlatılıp (Mü’min, 40/4-15), ahirette hüküm sahibinin Allah olduğu açıklanmakta (Mü’min, 40/16-22); bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu belirtilip konu Hz. Musa ve ona kurulan tuzak üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılmaktadır (Mü’min, 40/23-44). Üçüncüsü ise akıbettir. Sonra gelen Fussilet suresinde ise; “Bu kitapta size Allah, kâinat ve insan hakkında bilgiler verildi.” denilerek inkârcıların/kâfirlerin sonu olan azap ile iman edip salih amel işleyenlerin karşılaşacakları mükâfatlar anlatılmakta, bu iki şey arasındaki farkın fark edilmesi gerektiği bildirilmektedir (Fussilet, 41/13-40).