HATM-İ ŞERİF 18.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
HATM-İ ŞERİF 18.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

HATM-İ ŞERİF 18.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

VİDEO HAKKINDA

18.Cüz’de Müminûn ve Nur surelerinin tamamı, Furkan suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu üç surede de ideal müminin vasıfları anlatılmaktadır. Genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarıdır. Müminûn suresinin başında, (cennetlerin en güzeli) Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. (Mü’minûn, 23/1-11). Bu vasıflara göre ideal müminler; a. Namazlarını huşu içinde kılarlar, b. Boş/faydasız şeyleri terk ederler (zaman onlar için önemlidir), c. Zekât verirler, d. Namuslarını korurlar, e. Emanete riayet ederler (onlar güvenilir ve dürüst insanlardır). Sonra Allah’ın verdiği nimetler (Mü’minûn, 23/12-22) ve bu nimetleri inkâr edenlerin sonları anlatılır (Mü’minûn, 23/23-53). Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. (Mü’minûn, 23/54-91). İkincisi ahlakın müminlerin en temel sıfatı olmasıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Müminûn suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre; ideal mümin, ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah’ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir: Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot (kamuoyu baskısı) ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır: a. Zinadan kaçarlar, b. Başkasına iftirada bulunmazlar, c. Günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler, d. Hz. Peygamber’e ve eşlerine karşı saygılıdırlar, e. Tesettüre dikkat ederler, f. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. g. Evliliğe teşvik ederler, h. Sabah-akşam Allah’ı zikrederler ve farzları yerine getirirler, i. Çocuklarını doğru eğitirler, j. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz, k. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar (Nûr, 24/2-61). Üçüncüsü ise Kur’an’ın müminlerde bir farkındalık oluşturmaya çalışmasıdır. Bu cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette; Kur’ân’ın misyonunun, âlemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır (Nûr, 24/1), sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır: a. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan/aciz putlar bir değildir, b. İyiler için cennet, kötüler/zalimler için cehennem söz konusudur, c. Ayrıca Kur’ân’ı kabul edenler ve reddedenler, d. Peygamberler ve ümmetleri, e. Gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık/kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır… (Furkân, 25/2-62) Kur’ân bu şekilde Furkan olma özelliği ile sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur.