HAK DUYARLILIĞI - Dr. Muhlis AKAR
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
HAK DUYARLILIĞI - Dr. Muhlis AKAR

HAK DUYARLILIĞI - Dr. Muhlis AKAR

VİDEO HAKKINDA

İnsan yeryüzünün en değerli, akıllı, güçlü ve iradeli varlığıdır. Yerlerin ve göklerin sahiplenmekten çekindiği “emanet”i o üstlenmiştir. Emanet, sorumluluk demektir. Ve insan, yeryüzünde hayatın erdemli, hak ve hukuka riayetli, adaletli ve merhametli bir seyir izlemesinde sorumluluk sahibidir. Sorumluluğun olduğu yerde haktan da bahsedilir. Çünkü hak ve sorumluluk, birbirlerini tamamlayan, birbirleri üzerinden anlam bulan kavramlardır. “Hak” kavramının dilimizde çok çeşitli anlamları, dinimizde çok özel bir yeri ve değeri vardır. Hak, gerçeğe uygun olan söz ve doğru yol demektir; hakikatin kardeşidir. Hak; korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gereken maddi-manevi her türlü borç, görev ve imkândır. Hak; bir kişinin yetkileri, ayrıcalıkları ve diğer varlıklara karşı sabit olan görevleridir. “Hak ve sorumluluk bir terazinin iki kefesi gibidir. İnsanların birbirleri üzerindeki hakları, onların karşılıklı olarak sorumluluk alanlarını da oluşturur.” Bu doğrultuda “Hak Duyarlılığı” adlı eser, hak ve sorumluluk kavramlarının birbirleri ile olan yakın ilişkisini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. İnsanın erdemli bir şekilde davranarak hak ve hukuka riayet etmesi, adaletli ve merhametli davranması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak haklar korunduğu ve yükümlülükler yerine getirildiği oranda topluma huzur ve güvenin hakim olabileceğini vurguluyor. 00:00 Hak Duyarlılığı - Dr. Muhlis Akar 01:35 Hak nedir? 05:34 Yüce Allah’ın Üzerimizdeki Hakları 08:22 Üzerimizdeki Kul ve Kamu Hakkı 16:07 Hayat Hakkı 19:01 Anne-Baba Hakkı 21:51 Çocuk Hakkı 22:47 Eşlerin Birbirleri Üzerindeki Hakkı 24:20 Akraba Hakkı 25:34 Komşu Hakkı 27:38 Yetim Hakkı 29:04 Fakir ve Yoksul Hakkı 30:38 Kardeşlik Hakkı 32:46 İş gören ve İşveren Hakkı 36:14 Diğer Canlıların Hakları 40:38 Netice Olarak #DijitalYayınlar #SesliKitap #Hak #MuhlisAkar