Hac İlmihali - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2022
menuOk
Hac İlmihali - Sesli Kitap

Hac İlmihali - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

İçindekiler 00:00:00 Hac İlmihali 00:00:11 HACCIN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 00:03:27 HACCIN FARZ OLUŞU 00:09:20 HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 00:27:00 HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 00:28:54 HÜKMÜ İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ 00:29:39 EDASI İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ 00:33:31 HACCIN FARZLARI, VACİPLERİ VE SÜNNETLERİ 00:41:37 İHRAM 01:00:47 TAVAF 01:35:17 SA’Y 01:48:38 ARAFAT VAKFESİ 01:58:59 MÜZDELİFE VAKFESİ 02:04:50 MİNA’DA YAPILAN GÖREVLER 02:43:31 İHSAR VE FEVAT 02:54:09 BEDEL HACCI 03:13:31 HAC VE UMREDE KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZALARI 03:56:15 HACCIN YAPILIŞI 04:25:54 UMRE 04:42:53 MEDİNE-İ MÜNEVVERE’Yİ VE HZ. PEYGAMBER’İN KABRİNİ ZİYARET 05:08:04 TERİMLER SÖZLÜĞÜ 05:34:23 TEMETTU HACCINA GÖRE HAC VE UMRE GÖREV TAKİP CETVELİ Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve teorisini ve pratiğini bilmeden makbul bir hac yapmak mümkün değildir. Müslümanın makbul bir hac yapabilmesinde ona rehberlik eden kafile başkanı ve din görevlisinin etkisi ve katkısı büyüktür. Kafile başkanı ve din görevlisinin rehberlik yapabilmesi için haccı detayları ile çok iyi öğrenmesi ve anlaması gerekir. İşte elinizdeki bu kitap, kafile başkanı ve din ve görevlisine rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Giriş bölümünde haccın dindeki yeri, farz oluşunun delilleri ve kimlere farz olduğu konusu işlenmiştir. Birinci bölümde önce farz (şart ve rükün) vacip ve sünnet terimlerinin hac açısından ne anlama geldiği, daha sonra haccın yapılış sırası esas alınarak ihram, tavaf, Sa’y, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile “Minada yapılan görevler (tıraş olma, şeytan taşlama ve kurban kesme)” nin farz, vacip ve sünnetleri anlatılmıştır. İkinci bölümde ihsâr ve fevât, üçüncü bölümde bedel hac, dördüncü bölümde kurallara uymama ve cezalar, beşinci bölümde haccın yapılışı, altıncı bölümde umre ve uygulaması ve yedinci bölümde Medine ziyareti ele alınmış, eserin sonuna hac ve umre ile ilgili terimler sözlüğü ve din görevlileri ile kafile başkanlarının hac uygulamasını takip edecekleri bir çizelge ilave edilmiştir. Eserin tertibinde Hanefî mezhebi esas alınmış, varsa bu mezhep içindeki farklı görüşler dile getirilmiştir. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin farklı görüşleri yanda zikredilmiştir. #Hac #İlmihal #Kabe #MescidiNebevi #Umre #DijitalYayınlar #SesliKitap 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK