HÂKKA SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
HÂKKA SURESİ

HÂKKA SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 69. iniş sırasına göre 78. sûre olup 52 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir. ● Sûrenin ana konusu; vahiy yani Kur’an’ın ilâhî kelâm oluşu ve peygamberliktir. Ayrıca kıyamet halleri; yeryüzünde fesat çıkaran ve peygamberleri yalancılıkla itham eden Âd, Semûd, Lût, Firavun, Nûh kavimleri gibi eski kavimlerden, bunların başına gelen felâketlerden söz etmekte, âhirette mutlu ve bedbaht olacak kimselerin durumlarını açıklamaktadır.