GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HURAFELER - Doç. Dr. Fatih KURT
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HURAFELER - Doç. Dr. Fatih KURT

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HURAFELER - Doç. Dr. Fatih KURT

VİDEO HAKKINDA

Toplumları derinden sarsan sayısız sorunun yaşandığı günümüz dünyasında, insanlık onuruna yakışır aydınlık geleceğin inşası için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Aslında bütün toplumsal sorunların başında sahip olduğumuz değerleri fark edememek ve bu değerleri hayata geçirememek yatmaktadır. Bu itibarla değerlerimizi fark etmek ve o değerleri bir davranış bilincine ve yaşayan bir değer hâline getirebilmek son derece önemlidir. Hiç şüphesiz sahip olduğumuz en önemli değer de inanç ve öğretileriyle 14 asırdır insanlığı aydınlatan bir ışık kaynağı olan yüce dinimiz İslam’dır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, üstlendiği yasal görevin sınırları içinde kalarak günümüz insanının dinî talep ve ihtiyaçlarını karşılamayı, toplumsal huzur ve bütünleşmeyi sağlamayı bir sorumluluk olarak kabul etmektedir. Toplumun manevî hayatını olumsuz yönde etkileyen aile içi sorunlar, toplumun neredeyse her bir katmanında farklı şekillerde tezahür eden şiddet, töre cinayetleri, insan hakları ihlâlleri, çevreye karşı ilgisizlik, kötü ve zararlı alışkanlıklar gibi ortak duyarlılık ve çözüm gerektiren sosyal konularda dinî bilgi açısından topluma rehberlik etmeyi, bu alanda varsa yanlış dinî anlayışları gidermeyi, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüten ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmeyi bir görev bilmektedir. Birlikte ve barış içinde yaşadığımız, birbirimize insan olarak saygı ve sevgi duyduğumuz bir dünyayı inşada yüce dinimizin kalıcı öğretisini yapı taşı kılmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan “Sorunlarımız ve Sorumluluklarımız” adlı bu seri, çağdaş sorunların yakıcılığını, bugünün dünyasını göz önüne alarak, dinin asıllarından özgür düşünceyle ürettiğimiz, inanç ve ahlâkla bütünleşen sahih bilgiyle aşabileceğimizi, sağlıklı bir din algısının ve gündelik hayata yön veren bir maneviyatın topluma ne derece huzur ve sükûnet sağlayabileceğini göstermektedir. 00:00 Geçmişten Günümüze Hurafeler 00:13 Giriş 10:36 BİRİNCİ BÖLÜM - HURAFE - KAVRAM VE KAPSAM - Hurafe 15:44 Bid’at 19:15 KUR’AN’DA HURAFELER 24:30 HADİSLERDE HURAFELER 33:47 İKİNCİ BÖLÜM - HURAFELERİN DİNAMİKLERİ - HURAFELERİN KAYNAKLARI 34:13 Aklı Kullanmamak ve Öncekileri Bilgisizce Sorgulamadan Taklit Etmek 40:12 İsrâiliyat ve Uydurma Hadisler 42:52 Tabiat Olayları 44:07 Geçmiş Din ve Kültürlerin Kalıntıları 47:57 GÜNÜMÜZDE YAYGIN OLAN HURAFE ÖRNEKLERİ 56:13 SONUÇ 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #SesliKitap #Hurafeler #FatihKurt #DijitalYayınlar