Gazzali - Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
Gazzali - Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Sesli Kitap

Gazzali - Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

“Beni sağken mezara gömdün; ölümümü bekleyemez miydin?” Menhûl adlı fıkıh kitabını inceleyen hocası Cüveynî, böyle söyler onun hakkında. Çağdaşı Abdülgafir el-Fârisî ise “İslâm’ın ve Müslümanların hücceti, din önderlerinin imamı, konuşma ve ifade kabiliyeti, mantık, zekâ ve tabiat itibariyle benzeri görülmemiş bir kişi” diye niteler. Acaba bütün bu övgülere mazhar olan bir âlim nasıl bir ortamda yetişmiştir? Gazzâlî, el-Munkızu mine’d-dalâl başlıklı eserinde kendi ilmî ve fikrî serüvenini yazmış olduğundan hayatı en iyi bilinen alimler arasında yer alır. Ancak yazar, başta fıkıh olmak üzere, gramer, kelam, mantık ve felsefe gibi bilgi dallarında söz sahibi olan büyük düşünürün yetiştiği kültürel ortam bilinmeden kendisinin hakkıyla tanınmayacağını iddia ediyor. Bununla birlikte şüphe krizine girişini, ilmî çalışmalarının zihin ve ruh dünyasında ne tür bir bunalıma yol açtığını ele alıyor. Bağdat’ı terk etme kararının temelinde nasıl bir düşünce ve ruh halinin bulunduğunun izlerini, eserleri üzerinden sürüyor. Bu olumsuz gelişmelerin arkasındaki psikolojik, sosyal vb. sebepleri tespit etme ve “tedavi yollarını gösterme” niyet ve çabasını araştırıyor. Vezir Nizâmülmülk tarafından Bağdat Nizâmiye Medresesi müderrisliğine tayin edilişi, buradaki çalışmaları, felsefeye ve Bâtinîliğe dair önemli incelemeleri eserde yer verilen diğer bilgiler arasında. Bu bakımdan eser, adı İslam dünyasının dört bir yanına yayılmış büyük düşünürü kapsamlı bir şekilde tanıtması açısından pek çok faydayı barındırıyor. 00:00:00 TANITIM 00:00:12 GAZZÂLÎ’Yİ YETİŞTİREN SİYASİ VE KÜLTÜREL ORTAM 00:01:53 1. SİYASİ GELİŞMELER 00:09:06 2. İLMÎ ve FİKRÎ GELİŞMELER 00:18:18 I-HAYATI 00:19:02 1. Adı, Doğumu, Ailesi ve İlk Öğrenimi 00:20:50 2. İleri Düzeyde Öğrenimi, İlmî ve Fikrî Gelişimi 00:23:44 3. Tasavvufa İlgisi 00:24:59 4. İlk Müderrislik, İlmî Araştırma ve Telif Dönemi 00:27:51 5. Nizâmiye Medresesini ve Bağdat’ı Terk etmesi 00:30:21 6. İnziva Dönemi ve Bu Dönemdeki Telifleri 00:33:13 7. İkinci Müderrislik Dönemi ve Sonrası 00:34:51 II-ESERLERİ 00:36:14 A) Fıkıh 00:38:29 B) Mantık ve Usûl İlmi 00:39:31 C) Kelâm 00:42:04 D) Felsefe 00:44:44 E) Tasavvuf ve Ahlâk 00:47:33 III- İLMÎ VE FİKRÎ ŞAHSİYETİ 00:48:29 1. Fıkıh 00:48:31 A) Fıkıh anlayışı ve fıkıh ilmindeki yeri 00:51:36 B) Fıkıhçılara yönelik eleştirileri 00:54:26 C) Fıkıh hükümlerine ilişkin yöntem ve delillere dair görüşleri   01:01:32 2. Kelâm 01:01:34 A) Gazzâlî’nin kelâm ilmindeki yeri ve kelâma katkıları 01:04:05 B) Kelâm ilminin tanımı, işlevi ve önemi 01:04:59 C) Kelâmcılara yönelik eleştirileri 01:09:12 D) Başlıca kelâm konularına ilişkin görüşleri 01:21:43 3. Felsefe 01:23:10 A) Şüpheciliği ve bilgi felsefesi 01:24:55 B) Mantık 01:26:28 C) Determinizmin eleştirisi 01:28:27 D) İslâm meşşâî felsefesinin tenkidi 01:35:19 4. Tasavvuf 01:35:21 A) Tasavvufa ilgisinin başlangıcı 01:37:18 B) Hakikat arayışında tasavvufa yönelmesi 01:38:39 C) Bazı tasavvufî anlayışların eleştirisi ve sünnî tasavvufa katkısı 01:40:34 D) Gazzâlî’de tasavvuf-akıl ilişkisi ve aklın değeri 01:42:08 E) Bir tasavvuf ve ahlâk projesi olarak İhyâu ‘ulûmi’d-dîn 01:46:37 5. Ahlâk 01:46:39 A) Gazzâlî’nin İslâm ahlâk düşüncesindeki yeri 01:48:18 B) Ahlâkî varlık olarak insan 01:49:37 C) İyi ve kötü huylar (fazilet ve rezilet) 01:53:24 D) Ahlâkın amacı olarak mutluluk 01:54:55 6. Eğitim 01:56:59 A) Öğretmenin görevleri 01:59:47 B) Öğrencinin görevleri 02:02:43 C) Eğitime uygunluk farkları 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Gazali #SesliKitap #DijitalYayınlar #SesliKitap