Fetva Adabı - Doç. Dr. Osman Şahin - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2023
menuOk
Fetva Adabı - Doç. Dr. Osman Şahin - Sesli Kitap

Fetva Adabı - Doç. Dr. Osman Şahin - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

Eserde, öncelikle ilk dönemlerden günümüze kadar telif edilen fetvâ âdâbı kaynakları, içerik ve metot olarak incelenmeye çalışılmış, daha sonra ilgili kuralların ortak noktaları bulunmaya gayret edilmiştir. Ayrıca fetvâ âdâbına dahil olan bazı alt konular, özellikle, müstakil olarak hazırlanmış eserler ve son dönemde yapılmış akademik çalışmalar yardımıyla genişletilmeye ve güncelleştirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, klasik fetvâ âdâbı literatüründe bulunmayıp, çağımızın teknolojisi vasıtasıyla yeni meydana gelmiş olan radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından fetvâ hizmetinde nasıl yararlanılabileceği belirlenmeye gayret edilmiştir. İÇİNDEKİLER: 00:00:00 Fetva Adabı - Doç. Dr. Osman Şahin 00:00:12 FETVÂ ÂDÂBINA GİRİŞ 00:00:15 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 00:00:17 Fetvâ Kavramı 00:00:19 Lügat Anlamı 00:01:13 Terim Anlamı 00:04:26 Fetvâ Âdâbı Kavramı 00:06:16 FETVÂ ÂDÂBININ KAYNAKLARI 00:12:54 FETVÂ VERMENİN HÜKMÜ 00:18:51 Farz Olduğu Durumlar 00:22:41 Mekruh Olduğu Durumlar 00:24:02 Haram Olduğu Durumlar 00:31:16 BİRİNCİ BÖLÜM: FETVÂ VERME EHLİYETİ 00:34:03 FETVÂ EHLİYETİNİN ŞARTLARI 00:36:43 Müslüman Olmak 00:37:10 Akıl ve Bâliğ Olmak 00:38:06 Müçtehit Olmak 00:43:05 Adalet Vasfını Taşımak 00:45:27 FETVÂ EHLİYETİNE SAHİP OLANLARDA BULUNMASI GEREKEN BAZI AHLAKÎ VE MESLEKÎ ÖZELLİKLER 00:45:34 İyi Niyet Sahibi Olmak 00:46:18 Güzel Ahlaklı Olmak 00:47:26 Soğukkanlı Olmak 00:48:20 Güvenilir Olmak 00:49:34 İleri Görüşlü Olmak 00:51:08 Tecrübe Kazanmış Olmak 00:53:15 Mali Yeterliliği Bulunmak 00:55:14 Görev ve Konumuna Uygun Bir Kıyafet Giyinmek 00:56:46 FETVÂ EHLİYETİNE SAHİP OLANLARIN DERECELERİ 00:59:31 Müçtehit Müftü 01:04:16 Müttebi‘/ Uzman Müftü 01:06:52 Mukallit / Nakilci Müftü 01:09:29 İKİNCİ BÖLÜM: FETVÂ VERME ÂDÂBI 01:09:53 SORUYU ALMA ESNASINDA UYULACAK KURALLAR 01:10:28 Fetvâ İsteyene Güven Vermek 01:15:25 Sorudaki İfadelerin Olumlu Yönde Değerlendirilmesi 01:16:16 Olayın İlgili Olduğu Alanın Tespit Edilmesi 01:17:10 Olayın Yeni Olup Olmadığının Tespit Edilmesi 01:19:00 Fetvâyı Etkileyecek Unsurların Tespit Edilmesi 01:20:25 FETVÂYI HAZIRLAMADA UYULACAK İLKELER 01:20:44 Fetvânın dinî yönden sağlam bir delile dayanması. 01:21:15 Fetvânın Şâri‘in maksadını karşılayacak nitelikte olması. 01:21:41 Fetvânın fetvâ isteyenin ihtiyacını karşılayacak durumda olması. 01:22:37 FETVÂYI HAZIRLAMADA BAŞVURULACAK YÖNTEMLER 01:25:26 Tahriç Yoluyla Fetvâ 01:25:58 Mezhep İmamlarının Usul ve İlkelerinden Tahriç 01:30:33 Mezhep İmamının Görüşlerinden Tahriç 01:37:05 Tercih Yoluyla Fetvâ 01:43:01 Bir Mezhebe Ait Farklı Görüşler Arasında Tercih 01:50:18 Mezheplerin Farklı Görüşleri Arasında Tercih 01:55:57 Zayıf, Mercuh, Şâzz ve Metruk Görüşlerin Tercih Konusundaki Kaynak Değeri 01:56:37 Zayıf Görüşle Fetvâ Verme 01:58:51 Tercihe Layık Olmayan Görüşle Fetvâ Verme 02:00:46 Şâzz Görüşle Fetvâ Verme 02:03:39 Daha Önce Hiç Fetvâ Verilmemiş Görüşle Fetvâ Verme 02:06:42 Taklit Yoluyla Fetvâ 02:08:37 Hanefî Mezhebi 02:09:53 Mezhep İçi Fetvâ Verme Kuralları 02:15:42 Mezhep Kitaplarında Kullanılan Bazı Terimler 02:21:47 Furû Kitapları ve Dereceleri 02:28:32 Mâlikî Mezhebi 02:29:43 Mezhep İçi Fetvâ Verme Kuralları 02:32:24 Mezhep Kitaplarında Kullanılan Bazı Terimler 02:33:09 Furû Kitapları ve Dereceleri 02:37:37 Şâfiî Mezhebi 02:39:15 Mezhep İçi Fetvâ Verme Kuralları 02:42:55 Mezhep Kitaplarında Kullanılan Bazı Terimler 02:43:33 Furû Kitapları ve Dereceleri 02:46:01 Hanbelî Mezhebi 02:47:11 Mezhep İçi Fetvâ Verme Kuralları 02:51:55 Mezhep Kitaplarında Kullanılan Bazı Terimler 02:55:34 Furû Kitapları ve Dereceleri 03:00:07 FETVÂYI AÇIKLARKEN UYULACAK KURALLAR 03:03:56 Genel Kurallar 03:04:17 Cevabın Açık, Net ve Anlaşılır Olması 03:09:15 Gerektiğinde Cevabın Sorulandan Fazla Bilgi İçermesi 03:16:27 Sözlü Fetvâda Uyulması Gereken Kurallar 03:27:45 SONUÇ 📖 Kitabın ePUB formatına erişmek için: https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/fetva-adabi/doc-dr-osman-sahin/ilmihal-fikih/4110 #Fetva #Adab #DiyanetDijital #SesliKitap 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/channel/UCE7X5yJpLm4k_L-V_WH7yWA 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/diyanetdijital ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/diyanetdijital ✔️ https://www.tiktok.com/@diyanetdijital İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Diyanet Ok Takipli Hatim 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=MTbLZij7oAs&list=PLbxwMdSNkTauJdKskkVznM4fV3aErgPJf Kur'an Yolu Meali - Sesli Kitap 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=LV7J_UrP2eE&list=PLbxwMdSNkTat4ua-D6VSYyVCTzB3PD0Mr Hadisler & Sohbetler - Mahmut Bektaş 🎬 https://www.youtube.com/watch?v=WoSSbKGsH6Q&list=PLbxwMdSNkTavmP7ldSy5Y6nk4FAp-QkKP